Informuojame, kad  papildoma Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., Traukšlio g. detaliojo plano planavimo darbų programa patvirtinta  Šilalės  rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DĮV-1165 „Dėl žemės sklypo detaliojo plano koregavimo, tikslų nustatymo, planavimo darbų programos patvirtinimo“. Patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Traksėdžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Planavimo organizatorius: Šilalės  rajono savivaldybės administracijos  direktorius, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, tel. (8 449) 7 6115, (8 449) 7 6122, el. p. administratorius@silale.lt.

Planavimo iniciatorius(duomenys neskelbtini).

Plano rengėjas    MB “Geoatika”, įmonės kodas:306067329 Taikos pr.5, Klaipėda,

tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com, Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779).

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1934 ha, nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 5,50 ha. Nagrinėjama teritorija apribota Vilties, Traukšlio ir Pušų gatvių ribomis.

Planavimo tikslas –  savivaldybės bendrajame plane nustatytoje urbanizuotoje teritorijoje, koreguoti galiojančio Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438 „Dėl (duomenys neskelbtini), žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano sprendinius.  Pakeisti žemės sklypo 0,1934 ha (kadastrinis (duomenys neskelbtini), naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui esančiam nurodytais adresais, arba Šilalės rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai inžinierei, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, tel. (8 449) 4 5341, el. paštas aida.budrikiene@silale.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Įsakymas planavimo darbų programos papildymas

1 priedas