Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiu planuojamą pakeisti/nustatyti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdus bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypas, esantis Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k. (kadastro Nr. 8701/0004:0381), bendras sklypo plotas – 0,1748 ha, planuojama pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir pakeisti būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. T1-6 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo tvirtinimo“.

Paskirties keitimo iniciatoriai: žemės sklypo savininkas.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1  216 kab., tel. (8 449) 4 53 35.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu bus galima susipažinti kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl žemės sklypo paskirties keitimo, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikti nuo 2024 m. vasario 6 d. iki 2024 m. vasario 21 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT 75138, Šilalė.

 

Investicijų ir statybos skyriaus informacija