Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1236 patvirtinto pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo nuostatomis, sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis su fiziniu asmeniu  dėl žemės sklypų  (kadastriniai Nr.: 8737/0002:0650, plotas 0,3073 ha; 8737/0002:0716, plotas 0,2693 ha; 8737/0002:0930, plotas 0,2313 ha; 8737/0002:0931, plotas 0,1753 ha; 8737/0002:0948, plotas 0,3862 ha; 8737/0002:1005, plotas 1,3398 ha), esančių Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Papynaujo k., Rietavo g., rengti  vietovės  lygmens  teritorijų planavimo dokumentą detalųjį planą, sutarties pagrindu.

Pridedama: Inicijavimo sutartis