Kalbos tvarkytoja
Aldona Špečkauskienė
222 kabinetas

Teisės aktai

Naudinga žinoti

Kalbos patarimai

RENGIANTIEMS DOKUMENTUS:

Adresų rašymas

Datos rašymas ir laiko žymėjimas

Simboliniai pavadinimai

Kada vartoti pripažintas laimėtoju, o kada – pripažintas laimėjusiu

Atmintinė raštų rengėjams

Dėl kitų kalbų asmenvardžių rašybos

Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose

Kitų kalbų tikrinių vardų ir pavadinimų bei kitų teksto elementų rašymas

Grafinių ženklų ir skaitmenų rašymas

Renginio skelbimas

Žodžių darybos netikslumai

Įvardžiuotinės formos

Daugiskaitos vartojimas administracinėje kalboje

Linksnių vartojimas administracinėje kalboje

Spręsti vartojimas

Įtakoti vartojimas

Derinimas

Dėl vartojimas administracinėje kalboje

KURIANTIEMS VALGIARAŠČIUS:

Valgiaraščių sudarytojams

Kaip rašyti japonų virtuvės patiekalų pavadinimus

Rekomendacija dėl konditerijos KALBĖKIME SKANIAI

RENKANTIEMS ĮMONĖS PAVADINIMĄ:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. liepos 25 d. pakeitė  Juridinių asmenų registro nuostatus, todėl nuo š. m. sausio 1 d. atsisakyta privalomos kalbos ekspertizės. Atkreipiame dėmesį, kad lieka galioti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. N-2(91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“.

Norėdami išvengti netinkamo įmonės pavadinimo registravimo ir su tuo susijusių neigiamų pasekmių, dėl įmonių pavadinimų nemokamai konsultuokitės su Valstybinės lietuvių kalbos komisija el. paštu konsultacijos@vlkk.lt  arba telefonu (8 5) 272 4520.