Daugiabučių namų gyventojams


Viešoji tvarka

Informacija ruošiama.


Koordinuotai teikiamos paslaugos

Informacija dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų Šilalės rajono savivaldybėje

Kam skirtos koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos Skirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Koordinuojamos paslaugos Švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos
Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas Sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.
Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.
Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas Vaikui ir šeimai
Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo kriterijai Kai Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
Kai kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
Kai priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
Kai gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo Prašymas pateikiamas Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui (vyriausiajam specialistui)
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus kontaktai Silva Paulikienė, tel. (8 449) 45341, mob. 861296208, el. paštas silva.paulikiene@silale.lt, 227 kabinetas, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė

Šilalės rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas, patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DĮV-449 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“


Gyventojų priėmimo tvarka

Meras
Tadas Bartkus
Vicemerė
Jolanta Skrodenienė 
Vicemeras
Ignas Gužauskis
Administracijos direktorius
Andrius Jančauskas
 
Pirmadienis
13.00-15.00
Antradienis
10.00-12.00
Trečiadienis
13.00-15.00
Antradienis
9.00-11.00
Ketvirtadienis
10.00-12.00
Penktadienis
13.00-15.00
Penktadienis
9.00-11.00
Trečiadieniais
9.00-11.00

Švietimo skyriaus vedėja
RASA KUZMINSKAITĖ

PRIĖMIMO LAIKAS:

Trečiadieniais Penktadieniais
13.00-17.00 val. 10.00-12.00 val.

Gyventojų prašymai ir skundai Šilalės rajono savivaldybės administracijoje priimami 108 kabinete (J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, 1 aukštas). Prieš valstybines šventes darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Gyventojų priėmimo 108 kabinete iš anksto (žodžiu ar raštu: tel. (8 449) 76 122, el. p. dokumentai@silale.lt) užsiregistravę asmenys aptarnaujami, jų prašymai ir skundai papildomai priimami antradieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Asmenys prašymus ir skundus gali pateikti ir gali būti aptarnaujami ir kitomis, ne valstybine, kalbomis – anglų, rusų.

Pirmadieniais – ketvirtadieniais Penktadieniais
8.00-17.00 val. 8.00-15.45 val.

Gyventojų priėmimo civilinės metrikacijos klausimais 109 kabinete asmenys aptarnaujami ir jų prašymai priimami visą Administracijos darbo dienos laiką. Darbo laikas: pirmadieniais 8–17 val., antradieniais 8–17 val., trečiadieniais 8–17 val., ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8–15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min. Švenčių dienų išvakarėse prašymų priėmimo laikas sutrumpinamas  viena valanda. Šeštadieniais dirbama tik esant santuokos registravimui.

Asmenys prašymus ir skundus Administracijai gali pateikti:

  • paštu;
  • žodžiu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu;
  • elektroninių ryšių priemonėmis: elektroniniu paštu dokumentai@silale.lt; per E. pristatymo sistemą; Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt užpildžius elektroninio paklausimo formą; per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Plačiau su Administracijos direktoriaus įsakymu susipažinti galima čia.

Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo – Šilalės rajono savivaldybė (silale.lt)


Gyventojams

Gyventojų priėmimo tvarka

Autobusų tvarkaraščiai

Pirminė teisinė pagalba

Administracinės paslaugos

Pagalba vaikui ir šeimai

Vietinės rinkliavos

Vaiko globa ir įvaikinimas

Kapinių priežiūra

Daugiabučių namų gyventojams

Daugiabučių namų renovacija

Socialinis būstas

Mokesčiai ir lengvatos

Koordinuotai teikiamos paslaugos

Komunalinių atliekų surinkimo grafikas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje 2021 m.

Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas ir paraiškos forma

Vartotojų teisių gynimas

Dalyvavimas sprendimų priėmime

Pagalba krizę šeimoje išgyvenantiems asmenims

COVID-19

Viešoji tvarka

Informacija grįžtantiems į Lietuvą