Dėl Konkurso Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo