Dėl konkurso Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo