Dėl asignavimų nustatymo nepatvirtinus 2024 metų savivaldybės biudžeto