“Dėl viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigoms eiti”