Dėl Finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojų bei konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių stebėtojo paskyrimo