Dėl rekomendacijų, pateiktų 2023 m. Gegužės 22 d. Korupcijos rizikos valdymo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje vertinimo vidaus audito ataskaitoje Nr. A3-3, įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo