Dėl Šilalės rajono savivaldybės Tarpinstitucinės grupės sudarymo