Dėl Būsto pritaikymo darbų trūkumų akto formos patvirtinimo