“Dėl konkurso organizavimo viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti”

Numeris: T3-95(2.1)

Dokumentai: 2017_10_06_13_45_13.pdf