Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo