Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8750/0002:0129), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio seniūnijoje, Tūbučių kaime, žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimo ir žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo