Dėl detaliojo plano patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DĮV-438 „Dėl (duomenys nuasmeninti) žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimo tvirtinimo