Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 9 d. potvarkio Nr.T3-12 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo bei jo pateikimo termino tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo