Dėl Konkurso Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo