Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, Šilalės rajono savivaldybės tarybos įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, kurių Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo