Dėl pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo dokumento