“Dėl viešo konkurso Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti”