Su jaunimu dirbančios įstaigos ir jaunimo organizacijos

Šilalės atviras jaunimo centras „Pulsas“ – tai erdvė skirta 14–29 m. jaunimui, kurioje kiekvienas gali turiningai praleisti laisvalaikį, susirasti naujų pažinčių, žaisti stalo, komandinius ir judriuosius žaidimus. Jaunimui pareiškus iniciatyvą, kviečiami įvairių sričių specialistai, kurie išmoko dominančių veiklų. Taip pat organizuojamos įvairios teminės veiklos – filmų vakarai, proginės šventės ir pan. Kiekvieną dieną esi laukiamas atviroje erdvėje kartu bendrauti, žaisti, mokytis ir tobulėti, o kartais tiesiog praleisti ramų vakarą kartu su bendraamžiais.

Socialinio darbo organizatoriai ir jų kontaktai

Užimtumo tarnybos jaunimo darbo centras Šilalėje

Šilalės Jaunimo darbo centro vyriausioji specialistė aptarnauja jaunus, iki 29 metų amžiaus, darbo ieškančius asmenis, padeda jiems greičiau patekti ar grįžti į darbo rinką, teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, informuoja apie Užimtumo tarnybos įgyvendinamas teisės aktuose nustatytas užimtumo rėmimo ir kitas priemones. Taip pat organizuoja užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms. Teikia bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai ar grupėmis.

Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Dariaus ir Girėno 6, Šilalė, 101 kab. Nuoroda į svetainę: https://uzt.lt/jaunimui/

ATASKAITOS:

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro veiklos planas 2024-2026 m.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro veiklos plano 2023 m. ataskaita

Mobiliojo darbo su jaunimu 2024 m. veiklos planas

Mobilusis darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, kai nuvykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros.

Mobiliojo darbo su jaunimu tikslas – atsižvelgiant į individualius atitinkamoje teritorijoje gyvenančio jaunimo poreikius, užtikrinti turiningą jo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Mobiliojo darbo su jaunimu uždaviniai:

 1. sudaryti sąlygas kurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jaunas žmogus galėtų būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais;
 2. padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą (atviruosius jaunimo centrus, atvirąsias jaunimo erdves ir kt.), savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą;
 3. sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, skatinant jauno žmogaus ir bendruomenės tarpusavio pasitikėjimą;
 4. ugdyti socialinius jaunimo įgūdžius;
 5. konsultuoti jaunimą arba tarpininkauti tarp įvairių organizacijų, institucijų ir fizinių asmenų įvairiose gyvenimo situacijose;
 6. supažindinti jaunimą su pozityviomis laisvalaikio leidimo veiklomis, mokymosi galimybėmis per išvykstamąsias veiklas (pvz.: mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti jį į tarpkultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą (pvz., patyčių prevenciją ar veiklas, padedančias didinti sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais).

Mobiliojo darbo su jaunimu Šilalės rajone grafikas:

Kvėdarnos kultūros namuose, K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna (pirmadieniais 14.30–20.00 val.);

Laukuvos kultūros namuose, Eitvydaičių g. 1, Laukuva (antradieniais 14.30–20.00 val.);

Kaltinėnų kultūros namuose, Varnių g. 19, Kaltinėnai (trečiadieniais 10.30–18.00 val.).

Jaunimo darbuotojos mobiliajam darbui:

Ieva Tvaronavičiūtė, mob. tel. +370 604 51442, el. p. ieva.tvaronaviciute@silaleskc.lt

Silvijana Trijonaitienė, mob. tel. +370 604 47253, el. p. silvijana.trijonaitiene@silaleskc.lt

Nuoroda į svetainę: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555939768629

„Apskritasis stalas“ – jaunimo organizacijų asociacija, vienijanti Šilalės rajone veikiančias visuomenines jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas. Nuoroda į AS feisbuko paskyrą: https://www.facebook.com/silalesas

 • Jaunųjų konservatorių lygos Šilalės skyrius, vadovas Tadas Gudauskas, tadas.gudauskas3@gmail.com, mob. 863677485
 • Lietuvos skautijos Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos draugovė, vadovė Elvyra Gedeikienė, egedeikiene@yahoo.com, mob. 868502773.
 • Lietuvos skautijos Tauragės krašto Medvėgalio tunto Obelyno draugovė, vadovė Judita Armonienė, judziux@yahoo.com, mob. 862270945
 • Lietuvos skautijos Šilalės Dariaus ir Girėno Progimnazijos skautų draugovė, vadovė Rita Zabėlė, kairyte.rita@gmail.com, mob. 862470229
 • Lietuvos skautijos Laukuvos Norberto Vėliaus draugovė, vadovas Robertas Mikutis, robekutis@gmail.com, mob. 868520057
 • Tauragės apskrities 7-os šaulių rinktinės 710 kuopos Pajūrio jaunieji šauliai
 • Laukuvos jaunųjų šaulių 7-oji kuopa, vadovas Ernestas Burčas, ernestasburcas@gmail.com, mob. 861690723
 • LDK Kęstučio Šaulių 7-osios rinktinės Šilalės S.Dariaus ir S.Girėno 2-oji ir 3-oji kuopa, 2 būrys, vadovas Valdemaras Voras, vorasvaldemaras@gmail.com, mob. 861852079
 • Ateitininkų Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo kuopa, vadovė Aida Buivydienė, buivyda@gmail.com, mob. 864723797
 • Ateitininkų Šilalės Jono Pauliaus II kuopa, vadovės Vida Kačinienė ir Daiva Bukauskienė, vida.kaciniene@gmail.com, mob. 861521841
 • Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos ateitininkai

           Socialinė-pilietinė veikla yra mokymosi turinio dalis, atliekama laisvu nuo pamokų metu. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeniniame ir visuomeniniame gyvenime ir, reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas.

Siekiant užtikrinti sklandų Šilalės rajono savivaldybės mokyklų socialinės pilietinės veiklos organizavimą sukurtas socialinių partnerių tinklas. Žemiau pateiktas mokyklų – socialinių partnerių sąrašas, kurie priima Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius socialinėms – pilietinėms veikloms atlikti. Moksleivis, pasirinktoje įstaigoje norintis atlikti socialinę-pilietinę veiklą, gali kreiptis nurodytais kontaktais.

Koks yra mokyklos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo tikslas?

Bendradarbiauti organizuojant socialinę-pilietinę veiklą ir tapti socialinei-pilietinei veiklai mokinius priimančia organizacija.

Ką turi daryti įstaiga, norinti priimti moksleivius socialinei-pilietinei veiklai?

Organizacijos ar įstaigos, norinčios tapti Šilalės rajono savivaldybės mokyklų socialiniais partneriais ir priimti moksleivius atlikti socialinę-pilietinę veiklą, bendradarbiavimą užfiksuoti gali užpildydamos formą.

Forma norintiems tapti Šilalės rajono savivaldybės socialiniais partneriais (FORMA)

Šilalės rajono savivaldybės administracija Duomenų ir dokumentų tvarkymas, archyvavimas, darbas su viešojo informavimo priemonėmis. Nuo 7 kl. Mob. +3706 749 3478

El. paštas vaida.januleviciene@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka Pasiruošimas kultūriniams renginiams, pagalba viešinant renginius, kabinant ir dalijant skelbimus, knygų fondo tvarkymas, kiti darbai. Nuo 7 kl. Tel. (0 449) 74303

El. paštas informacijos.sk@silalesbiblioteka.lt

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviras jaunimo centras

Renginių organizavimas, scenarijų rašymas,   dekoracijų kūrimas, informacijos viešinimas socialiniuose tinkluose, iniciatyvų įgyvendinimas.

Nuo 14 m. Mob. +370 608 87 439

El. paštas karolina.siaudvytiene@silaleskc.lt

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Pagalba renginiuose, iniciatyvose, projektų įgyvendinime, scenarijų rašymas, renginių vedimas, dokumentų tvarkymas, archyvavimas Nuo 10 m. Mob. +370 626 78 519

El. paštas guoda.juskaite@silaleskc.lt

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Renginių organizavimas, duomenų ir dokumentų tvarkymas, archyvavimas, darbas su viešojo informavimo priemonėmis.  Nuo 9 kl. (I gimnazijos klasė) Mob. + 370 687  74 779

El. paštas monika.brazauskaite@silalesvsb.lt

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus Integruotos pamokos, įvairios akcijos, renginiai ir edukacijos. Nuo 5 kl. Mob. +3706 974 2967

El. paštas

silale@silalesmuziejus.lt

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė

Patalpų valymas, įstaigos teritorijos priežiūra, pagalbiniai darbeliai. Nuo 9 kl.

Tel. (0 449) 74235

Veronika Kozlovienė

El. paštas verak@silalesligonine.lt

Šilalės sporto mokykla Savanoriavimas sporto varžybose Nuo 10 kl. Tel  (0 449) 41490

El. paštas silalessm@gmail.com

MB Žinokis Renginių
organizavimas,
informacijos
viešinimas, socialinių
iniciatyvų ir projektų
įgyvendinimas
Nuo 14 m. info@zinokis.lt
+370 658 02 242
Paulius Jogminas

Jaunimo reikalų taryba

 • Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba 2019–2023 m.
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“;
  • Andrius Jančauskas – Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos direktorius;
  • Rūta Budrė – Savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai;
  • Tadas Sadauskis – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
  • Erika Gargasė – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė;
  • Remigijus Jonutis – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
  • Gabija Jakaitė – Jaunimo atstovė;
  • Rokas Auryla – Jaunimo atstovas;
  • Austėja Ignotaitė – Jaunimo atstovė;
  • Akvilė Grikšaitė – Jaunimo atstovė
  • Viltė Kybartaitė – Jaunimo atstovė.

2024 M. PROTOKOLAI

2023 M. PROTOKOLAI

2022 M. PROTOKOLAI

2021 M. PROTOKOLAI

2020 M. PROTOKOLAI

2019 M. PROTOKOLAI

Pirmasis SJRT posėdis vyko 2019 m. liepos 30 d. 14 val. Savivaldybės posėdžių salėje

Naudinga žinoti jaunimui

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
Vaikų linija www.vaikulinija.lt 8 800 11111 Kasdien 11.00–21.00
Jaunimo psichologinės paramos centras Jaunimo linija www.jppc.lt 8 800 28888 I–V 16.00–7.00 VI–VII visą parą
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt 8 800 60700 visą parą
Pagalbos moterims linija 8 800 66366 I–V 16.00–21.00
Dingusių žmonių šeimų paramos centras 8 800 26161
, 8 52773135 I–V 8.00–16.00