• Tarybos pirmininkas Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
  • Tarybos pirmininko pavaduotoja Monika Šerpytytė, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkė
  • Tadas Gudauskas, Jaunųjų konservatorių lygos Šilalės skyriaus narys;
  • Vytautas Jucius, Savivaldybės mero patarėjas;
  • Juzefa Jurkuvienė, Lietuvos pensininkų sąjungos Šilalės rajono „Bočių“ bendrijos narė;
  • Reimunda Kibelienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja;
  • Lina Maslauskienė, Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė;
  • Judita Pakalniškytė, Šilalės gidų asociacijos narė;
  • Indrė Pilypė, Koordinacinio centro „Gilė“ vadovė;
  • Jurgita Viršilienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė