Klimato kaitos, eutrofikacijos ir dirvožemio degradacijos sąlygomis Baltijos jūros regionas susiduria su maistinių medžiagų atkūrimo ir atgavimo iššūkiu. Baltijos jūros pakrantės zonoje gausu biomasės išteklių (dumblių, makrofitų, midijų kriauklių, paplūdimio šiukšlių), kurie gali būti naudojami žemės ūkyje tvariai maisto gamybai. Viena iš žiedinę ekonomiką atitinkančių galimybių yra jūros biomasės išteklių valorizacija. Toks sprendimas neleis maistinėms medžiagoms pasklisti į aplinką ir tapti teršalais. Maistinių medžiagų turtinga pakrančių biomasė gali būti naudojama kopų šlaitams stabilizuoti ir jų biologinei įvairovei didinti.

Klaipėdos universitetas, projekto lyderis, kartu su partneriais iš Lenkijos, Švedijos, Vokietijos ir Danijos (kartu su Suomijos asocijuotų partnerių parama) laimėjo ES finansavimą pagal 2021- 2027 m. Interreg VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą projektui Ekologinis projektavimas pakrantės zonos maistinių medžiagų cirkuliacijai (angl., Eco-designing for the coastal zone nutrient’s circularity – ECONUT) įgyvendinti.

Mūsų projekto tikslas – suprojektuoti ir sukurti žiedinės ekonomikos, tvaraus dirvožemio ir vandens valdymo principus atitinkančią maistinių medžiagų srauto ciklo technologiją, skirtą regioninei bioekonomikai. Projekte planuojame sukurti dvi maistinių medžiagų srauto ir tvaraus dirvožemio bei vandens ekosistemų naudojimo technologijas, atlikti tris pilotinius bandymus, kuriant pridėtinės vertės produktus žemės ūkiui ir kopų apsaugai dėl  vėjo erozijos ir audrų sukeltų potvynių. Pašalinus paplūdimio šiukšles nuo pakrantės ir po apdorojimo jas pritaikius dirvožemio derlingumo didinimui, šlaitų stabilumui, biologinės įvairovės didinimui, įvertinsime klimato kaitos švelninimo poveikį. Projekto pabaigoje daugiausia dėmesio skirsime bandomųjų technologijų rinkos analizei ir sukurtų technologijų bei pridėtinės vertės produktų verslo modelių kūrimui.

Projekte dalyvauja šeši partneriai: Klaipėdos universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gdansko technologijos universitetas (Lenkija), Skanės tvari plėtra  (Švedija), Rostoko universitetas (Vokietija) ir Pietų Danijos universitetas. Partnerius remia šeši asocijuoti partneriai: Šilalės rajono savivaldybės administracija, UAB „Palangos komunalinis ūkis“, John Nurminen fondas (Suomija), Suomijos aplinkosaugos institutas, Gdansko regioninė aplinkos apsaugos inspekcija (Lenkija) ir En God Granne (Švedija). Projektui vadovauja Klaipėdos universitetas.

Tikimasi į projektą įtraukti Pietų Baltijos regiono ūkininkus, žemės ūkio specialistus, vietos ir regionų valdžios institucijas (savivaldybes), aplinkos apsaugos agentūras, visuomenės sveikatos priežiūros ir maisto rizikos vertinimo institucijas, verslininkus, mokslininkus, nevyriausybines organizacijas ir visuomenę.

Projekto trukmė: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto vertė: 1 473 550,00 EUR (ERPF skirtos lėšos 1 178 840,00 EUR).

Projekto Nr. STHB.02.03-IP.01-0004/23.

Projektas finansuojamas ES Regioninės Plėtros fondo lėšomis pagal 2021-2027 m. Interreg VI-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą. Daugiau informacijos apie programą: www.southbaltic.eu