Veiklos administravimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė)
Vedėja Ingrida Petravičienė (8 449) 76 109, 8 602 67315 ingrida.petravičiene@silale.lt 118
Vyr. specialistė Geda Kačinauskienė (8 449) 76 117 geda.kacinauskiene@silale.lt 212
Kompiuterių technikas Domas Ūksas (8 449) 45 347, 8 687 39 274 domas.uksas@silale.lt 308
Kompiuterių sistemų specialistas Arūnas Bartkus (8 449) 45 347, 8 675 96 127 arunas.bartkus@silale.lt 308
Atstovė spaudai Rūta Budrė (8 449) 76 139, 8 695 52 629 ruta.budre@silale.lt 221
Ūkio administratorė Viktorija Venckuvienė (8 449) 76 120 viktorija.venckuviene@silale.lt 119
Dokumentų tvarkytoja Danutė Ringienė (8 449) 76 116 danute.ringiene@silale.lt 202
Priimamojo sekretorė Vaiva Kriskutė (8 449) 76 110  silale@silale.lt
vaiva.kriskute@silale.lt
203/205
Priimamojo sekretorė Vilma Žiogienė (8 449) 76 115 vilma.ziogiene@silale.lt
administratorius@silale.lt
206/208
Priimamojo sekretorė Adelė Arnašiutė 8 449) 76 122 adele.arnasiute@silale.lt
dokumentai@silale.lt
108
Archyvo tvarkytoja Genovaitė Čepauskienė (8 449) 74 014 genovaite.cepauskiene@silale.lt Šilalė, Šolių g. 12a, 2 aukštas
Archyvo tvarkytoja Sandra Kairienė (8 449) 74 014 sandra.kairiene@silale.lt Šilalė, Šolių g. 12a, 2 aukštas
Vairuotojai Albinas Vosys 8 620 13 193
Stasys Varanauskas 8 687 96 282
Gintautas Motuzas 8 687 48 527
Ūkvedys Romas Macas 8 686 18 823
Valytojos Edita Petkienė
Jolanta Gedvilienė
Nijolė Gražinskienė
Violeta Martinkienė