Vadovaudamiesi Biudžeto sandaros bei Vietos savivaldos įstatymais, skelbiame Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projektą. Kviečiame rajono gyventojus aktyviai dalyvauti Biudžeto projekto svarstyme. Biudžeto projektas skelbiamas svetainėje www.silale.lt Pasiūlymus galima teikti Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui tel. 7-61-36, el. paštu meras@silale.lt iki 2024 m. vasario 7 d. imtinai.

Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamos

Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų pagal asignavimų valdytojus, programas ir priemones paskirstymas

Ugdymo reikmių finansavimo  lėšų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus 2024 m.

Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų  ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų  paskirstymas pagal asignavimų valdytojus 2024 m.

Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti  paskirstymas pagal asignavimų valdytojus 2024 m.

Šilalės rajono  savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaidų už gautas teikiamas paslaugas 2024 m. paskirstymas pagal asignavimų valdytojus

Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir iš kitų lėšų likučio

Kitos tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto  lėšų  paskirstymas pagal asignavimų valdytojus 2024 m.

Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. biudžetinių įstaigų pajamos į savivaldybės biudžetą už patalpų renovaciją ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Šilalės rajono savivaldybės biudžeto asignavimai aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms finansuoti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

 

 

Tadas Bartkus Šilalės rajono savivaldybės meras