Neseniai įsteigta asociacija Šilalės miesto vietos veiklos grupė parengė Šilalės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją ir kviečia su ja susipažinti Šilalės mieste veikiančias organizacijas ir kitus suinteresuotus asmenis.

Strategija rengta konsultuojantis su vietos bendruomene. 2023 m. rugsėjo 15 d. įvyko viešas renginys. 2023 m. rugsėjo 30 d. – spalio 9 d. elektroninėje platformoje ManoApklausa.lt vyko gyventojų apklausa.

Apklausos tikslas – išsiaiškinti Šilalės miesto gyventojų poreikius, kuriuos būtų galima patenkinti parengus ir įgyvendinus Strategiją. Apklausoje sudalyvavo 231 respondentas, amžiaus vidurkis 40,4 metai.

Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad 22,4 proc. apklausos dalyvių labai patinka gyventi Šilalės mieste ir išvykti iš jo nenorėtų. 50,8 proc. apklausos dalyvių pasirinko atsakymą, kad nors mato trūkumų, bet kitur nei Šilalės mieste, gyventi nenorėtų. Išvykti iš Šilalės miesto norėtų tik 6,4 proc. respondentų.

Į klausimą, kokioms gyventojų grupėms labiausiai trūksta paslaugų Šilalės mieste, daugiausiai (39 proc.) respondentų pasirinko atsakymą “šeimoms, auginančioms vaikus”,  26 proc. atsakė  “jaunimui (14-29 m. asmenims)”, trečias pagal pasirinkimą atsakymas (11,3 proc.) buvo “senyvo amžiaus žmonėms (65 m. ir vyresniems asmenims)”, ketvirtas (10,8 proc.) – “bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims”, penktas (6,1 proc.)  – žmonėms su negalia ir jų artimiesiems”.

 Į klausimą,  kokių paslaugų Šilalės mieste labiausiai trūksta jaunimui, didžiausia dalis (34,9 proc.)  respondentų pasirinko atsakymą “Laisvalaikio infrastruktūros lauke ir viduje (pvz., riedučių parkų, laipynių, sporto aikštelių, salių ir pan.)”. Antroji pagal dydį respondentų grupė (19 proc.) rinkosi atsakymą, kad trūksta “Neformalaus švietimo paslaugų įvairovės (įvairūs sporto, meno, technologijų užsiėmimai)”, o trečioji pagal dydį respondentų grupė (16,9 proc.) rinkosi atsakymą, kad trūksta “Jaunimo atvirų erdvių – patalpų, kur būtų galima ateiti ir praleisti laiką su bendraamžiais”.

  Į klausimą, kokių paslaugų Šilalės mieste labiausiai trūksta šeimoms, auginančioms vaikus, didžiausia dalis (61,9 proc.) apklausos dalyvių pasirinko atsakymą “Laisvalaikio paslaugų (pvz., vaikų žaidimo kambarių, kur mažieji galėtų linksmai praleisti laiką, atšvęsti gimtadienius)”, antroji pagal dydį respondentų grupė (16,9 proc.) rinkosi atsakymą “Neformalaus ugdymo paslaugų mažiesiems (įvairios meno, sporto mokyklėlės ir pan.)”, trečioji (11,7 proc.) – “Vietų ugdytis vaikų lopšeliuose – darželiuose”.

Paklausti, kokių paslaugų Šilalės mieste labiausiai trūksta senyvo amžiaus žmonėms, daugiausia respondentų (37,7 proc.) pasirinko atsakymą “Pagalbos tvarkant kasdienius reikalus, kai susilpnėja sveikata”, kiti sulaukę  daugiausiai palaikymo  atsakymai buvo  “Galimybių lankytis kultūros renginiuose” (15,6 proc.), “Galimybių būti fiziškai aktyviems (pvz., lankymasis baseine, mankštose, pėsčiųjų žygiuose)” (14,3 proc.) bei “Galimybių susipažinti ir bendrauti su bendraamžiais” (13,9 proc.).

 Į klausimą “Kokių paslaugų Šilalės mieste labiausiai trūksta asmenims su negalia” didžiausia dalis apklausos dalyvių (44,6 proc.) rinkosi atsakymą “Galimybių susirasti darbą”. Taip pat nemažo palaikymo sulaukė atsakymai “Sociokultūrinių paslaugų (galimybių dalyvauti kultūros, sporto veiklose, kituose užsiėmimuose)” (18,2 proc.) bei Pagalbos namuose paslaugų (pagalba sutvarkant namus, sutvarkant įvairius socialinius klausimus ir pan.)” (16 proc.).

Uždavus klausimą, kokių paslaugų Šilalės mieste trūksta bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims, dažniausiai pasirinkti atsakymai “Galimybių dalyvauti kursuose, mokymuose, siekiant įgyti darbo rinkoje paklausių kompetencijų” (41,6 proc.), Galimybių dalyvauti paramos  smulkiajam verslui projektuose ir gauti finansinę paramą verslo pradžiai” (27,3 proc.)

Paklausus, kokių paslaugų Šilalės mieste trūksta asmenims, patiriantiems socialines rizikas (dėl smurto artimoje aplinkoje, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, socialinių įgūdžių neturėjimo ir kt.), daugiausiai respondentų rinkosi atsakymus “Psichologų paslaugų asmenims, susiduriantiems su įvairiais iššūkiais (priklausomybės, patiriamas smurtas ir pan.)”  (41,6 proc.) bei “Socialinių įgūdžių formavimo paslaugų socialinę riziką patiriančių šeimų nariams” (18,2 proc.).

Atsižvelgiant į statistikos duomenų analizės išvadas bei gyventojų apklausos rezultatus, suformuluotas Strategijos tikslas, uždaviniai bei veiksmai. Strategija siekiama Skatinti aktyvią nepalankioje padėtyje esančių Šilalės miesto gyventojų ekonominę ir socialinę įtrauktį į visuomenės gyvenimą. Strategija bus teikiama tvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybai bei suderinti Tauragės regiono plėtros tarybai.

Kviečiame Šilalės miesto organizacijas ir gyventojus susipažinti su Strategija ir iki 2023 m. lapkričio 16 d. pateikti pastabas bei pasiūlymus el. paštu vaida.pundiniene@silale.lt, jurgita.prysmante@silale.lt

Strategiją rasite paspaudę čia

Strategijos 1 priedas

Strategijos 2 priedas

Strategijos 3 priedas