Dionizo Poškos premija

Kasmetine Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premija pagerbti:

Gvidui Latakui už geriausią naują eilėraščių knygą  „Salos“, (Slinktys, 2022)),  išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kurioje atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis.

Liudvikas Jakimavičius už 2021 m. išleistą eilėraščių knygą „Paliktos paletės“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021)

 

AUGENIJUS ZABITIS už geriausią naują lietuvių poezijos knygą „Pusiausvyra“, (Kaunas: „Ridsales“, 2020)

REGINA ŠLIOGERYTĖ-BLIŪDŽIUVIENĖ už geriausią naują lietuviškos poezijos knygą „Mitų ir sapnų šalis“, (Kaišiadorys: UAB „Printėja“, 2019)

GIEDRIUS ALKAUSKAS už geriausią naują lietuvių poezijos knygą „Keliaujantis akmuo“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018)

ALGIMANTAS MIKUTA už geriausią lietuviškos poezijos knygą eilėraščių rinkinį „Kelias į laumes“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2017)

STASYS EIDRIGEVIČIUS už geriausią naują lietuviškos poezijos knygą „Giedanti gaidžio galva – Giedanti gaidžia galva“ (Vilnius: Apostrofa, 2016)

ROMAS SADAUSKAS už geriausią trupmenų poemą „Sudzievuliu“ (Žvėdra, 2015)

STASYS JONAUSKAS už eilėraščių knygą „Laikas išeina pats“ (Lietuvos sąjungos leidykla, 2014)

VYTAUTAS STULPINAS už poezijos knygą „Tolymės“ (Naujoji Romuva, 2013)

Profesorius STASYS SKRODENIS už originalios poezijos ir vertimų knygą „Saulėlydžio atšvaitai“ (Vilnius: Edukologija, 2012)

VALDEMARAS KUKULAS (po mirties) už geriausias poezijos knygas „Antausis sienai“ (Vilnius: Homo liber, 2011) ir „Saulėlydis mano giesmė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011)

VIKTORIJA DAUJOTĖ (DAUJOTYTĖ) už eiliuotų tekstų žemaičių (varniškių) tarme knygą BALSĀ ŪKŪS‘ („Balsai ūkuose“, Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2010)

HENRIKAS ALGIS ČIGRIEJUS už poezijos knygą „Žiemių pusėje giedra“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009)

VLADAS BRAZIŪNAS už poezijos rinktines „Priedainė“ (Vilnius: Apostrofa, 2008) ir „Saula prie laidos“ (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008)


Padėkos dienos apdovanojimas

Pagarbos lašais apdovanota:

Apdovanojimai įteikti:

Aušrai Danisevičienei už išskirtinį indėlį į kultūrinę veiklą bei nuoširdų darbą su vaikais, už nuostabių pasirodymų ir spektaklių organizavimą ir kūrimą.

Elenai Eglynienei už atsidavimą profesijai, nuoširdumą ir atjautą, nesavanaudišką rūpinimąsi pacientais.

Edgarui Grikšui už smiginio klubo „Draugužiai“ įkūrimą ir supažindinimą su šia sporto šaka, už nuopelnus garsinant Šilalės kraštą nacionaliniuose ir tarptautiniuose smiginio turnyruose, smiginio entuziastų subūrimą, perspektyvių sportininkų ugdymą ir motyvavimą.

Alvydui Juodviršiui už pasiekimus kultūros srityje, rajono žmonių muzikinio skonio lavinimą, liaudiškos muzikos puoselėjimą ir populiarinimą Šilalės rajone ir Lietuvoje, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą.

Nomedai Kasmauskaitei už švietėjišką veiklą, socialines ir pilietines iniciatyvas, bendruomenės ir mokinių sutelkimą ir ugdymą, renginių, konferencijų ir veiklų organizavimą.

Birutei Kraftienei už reikšmingus darbus, indėlį stiprinant bendruomeniškumą ir nuoširdų visuomeninį darbą, begalinį entuziazmą, geranoriškumą, paslaugumą ir aktyvią veiklą miestelio bendruomenėje, Laukuvos miestelio gražinimą, puoselėjimą.

Indrei Lukoševičienei už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą Šilalės rajone, šventinių iniciatyvų ir projektų organizavimą, kolektyvų sutelkimą ir įkvėpimą.

Dženetai Lukošienei už pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą, atviros visuomenės ugdymą, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę.

Ingridai Syminaitei-Paulauskienei už bendruomenės sutelkimą, sėkmingai įgyvendintus svarbius projektus ir Pajūrio miestelyje esančios rekreacinės zonos įveiklinimą, Pajūrio muziejaus įkūrimą.

Daliai Petkevičienei už kūrybinę, kultūrinę, visuomeninę ir švietėjišką veiklą, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, bendruomenės sutelkimą ir aktyvumo ugdymą.

Apdovanotieji: Oksana Auškalnytė-Mockuvienė, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro operos solistė; Viktoras Tarvydas, dienos socialinės globos paslaugų gavėjas; Rasa Griškienė, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialo bibliotekininkė, Pajūrio miestelio bendruomenės valdybos narė; Asta Norbutienė, kaimų bendruomenės „Saulietekis“ pirmininkė; Dalė Kudirkienė, aktyvi Balsių kaimo bendruomenės narė; Viktorija Nikitinaitė, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų asmeninė asistentė; Rasa Beržinienė, individualios priežiūros darbuotoja.

Apdovanotieji: Elena Bukauskienė, VšĮ Šilalės rajono ligoninės Bendrosios terapijos skyriaus slaugytoja, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų slaugytojo padėjėja, Regina Cibitienė, VšĮ Šilalės rajono ligoninės Bendrosios terapijos skyriaus slaugytoja, Marija Danutė Danaitienė, pedagogė ir istorikė, Antanas Kazlauskas, Šilalės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas, Vilhelma Liutvinienė, VšĮ Laukuvos ambulatorijos felčerė-slaugytoja, Gražina Meirienė, VšĮ Šilalės rajono ligoninės Bendrosios terapijos skyriaus slaugytoja, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų slaugytojo padėjėja, Verutė Vaitkevičienė, Kvėdarnos jaunųjų maltiečių vadovė, tikybos mokytoja, Danutė Venckuvienė, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Didkiemio kaimo filialo bibliotekininkė, Vidas Vitkus, verslininkas ir ūkininkas, Andrių Zaikauską, Šilalės meno mokyklos dailės mokytojas.

Apdovanotieji Kaltinėniškė prekybininkė Birutė Subačienė, laukuviškė virėja-konditerė ir siuvėja Eligija Budreckienė, Kvėdarnos laiškanešė Rita Eitmonienė, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja Ginta Majauskienė, Šilalės rajono ligoninės Ambulatorinio-konsultacinio skyriaus vyresnioji slaugytoja Irena Sebeckienė, Šilalės rajono ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vyresnioji slaugytoja Janina Kauneckienė, Šilalės rajono ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus padėjėja Ona Etminienė,  Šilalės rajono ligoninės vidaus ligų gydytoja, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėja Reda Butvidienė, UAB Pajūrio saulės klinikos medikė Edita Dragūnienė, Pajūralio bendruomenės slaugytoja Virginija Kriskuvienė, Kvėdarnos parapijos senelių namų slaugytoja Sandra Petkienė, Kvėdarnos parapijos senelių namų slaugytoja Vita Kiudienė, šilališkis senjoras Petras Judeikis, Obelyno bibliotekininkė Silvijana Trijonaitienė.

Iš kairės; Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Šilalės pirminės sveikatos prieiūros centro bendrosios praktikos slaugytoja Dalia Vaišnorienė, Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė Stasė Paliakienė, Maltos ordino pagalbos tarnybos savanorė Regina Danauskienė,  nevyriausybinės organizacijos Šilalės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Violeta Kasnauskaitė, Laukuvos miestelio beendruomenės narė Laima Gestautienė, Varsėdžių bendruomenės pirmininkė Irena Šniukienė, Bendruomenės „Saulietekis“ narė Danguolė Šerpetauskienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius.

Nuotraukoje nėra Aktyvių kaimo žmonių bendruomenės pirmininko Antano Pociaus ir Šilalės sporto mokyklos krepšinio trenerio, Šilalės krepšinio klubo „Lūšis“ žaidėjo Mindaugo Čepausko.

Apdovanotieji, šventės šeimininkai ir svečiai iš kairės: klebonas kun. eduk. m.mgr. dekanas SAULIUS KATKUS,  Administracijos direktoriaus pavaduotoja VERA MACIENĖ, Administracijos direktorius RAIMUNDAS VAITIEKUS, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro dirigentė, „Kuplės“ ir „Mišraus kvarteto“ kolektyvų vadovė LAIMA SAROČKIENĖ, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė LORETA PETKUVIENĖ, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Bijotų laisvalaikio salės renginių vedėja, liaudiškos muzikos kapelos „Bijotaičiai“ kolektyvo vadovė KRISTINA MIZGIRIENĖ, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos kūno kultūros ir šokio mokytojai, gimnazijos folklorinio ansamblio „Dūzginėlis“ vadovė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Laukuvos kultūros namų šokių kolektyvo „Laukiva“ vadovė OLGA JOGMINIENĖ, Savivaldybės meras JONAS GUDAUSKAS, mero pavaduotojas  VALDEMARAS JASEVIČIUS

Apdovanotieji, šventės šeimininkai ir svečiai iš kairės: mero pavaduotojas VALDEMARAS JASEVIČIUS, ministras patarėjas, laikinai einantis Lietuvos Respublikos konsulato vadovo funkcijas Sovetske BRONIUS STASYS MAKAUSKAS, Savivaldybės administracijos direrktorius RAIMUNDAS VAITIEKUS, direktoriaus pavaduotoja VERA MACIENĖ, a. a. velionio VACLOVO RIMKAUS dukra LAURITA RIMKUTĖ-ŠIUŠIS, VšĮ Šilalės rajono ligoninės gydytojas neurologas GINTAUTAS MACEVIČIUS, meras JONAS GUDAUSKAS, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji bendruomenės pareigūnė RASA SADAUSKYTĖ, Pajūrio miestelio bendruomenės narys VACLOVAS VAITIEKUS.

Apdovanotieji ir garbūs Savivaldybės svečiai iš kairės: VIRGINIJUS JOCYS, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Šilalės kraštietis, RAIMUNDAS VAITIEKUS, Savivaldybės administracijos direktorius, ARVYDAS ARMONAS, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjas, NERIMANTAS JUCIUS, motociklų kroso sportininkas, DANUTĖ BATUTIENĖ, viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės operacinės slaugytoja, BRONIUS MAKAUSKAS, Lietuvos Respublikos ministras patarėjas, einantis konsulato Sovetske vadovo pareigas, JONAS GUDAUSKAS, Šilalės rajono savivaldybės meras, ZINA VAINORIENĖ, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilalės rajono bendrijos narė, VYTAUTAS RUZGYS, nevyriausybinės organizacijos „Vilties galia“ pirmininkas, PETRAS BIELSKIS, Šilalės Garbės pilietis, profesorius, ONA MIKUTIENĖ, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtoja, ZITA GRUDIENĖ, Šilalės rajono kultūros centro, Laukuvos kultūros namų, Bilionių laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvų vadovė, VERA MACIENĖ, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, VALDEMARAS JASEVIČIUS, Savivaldybės mero pavaduotojas.

Iš kairės: Raimundas Vaitiekus, Savivaldybės administracijos direktorius; Stasys Šedbaras, Seimo narys; Jonas Gudauskas, meras; Berta Tilmantaitė, fotografė, žurnalistė, Elena Mikutienė, matematikos mokytoja, ugdymo vadybininkė, Juzefa Čerkauskienė, Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenės slaugytoja, Benjaminas Bendikas, inžinierius, visuomenininkas, Vera Macienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Tomas Raudonius, UAB „Raudonių ūkis“ direktorius, Valdemaras Jasevičius, mero pavaduotojas.

Nuotraukoje nėra Justo Košio, krepšinio komandos  Šilalės „Lūšis“ lyderio, Regionų  krepšinio lygos daugkartinio naudingiausio žaidėjo.

Iš kairės:  Raimundas Vaitiekus, mero pavaduotojas, Jonas Gudauskas, meras, Nijolė Savickienė, bendruomenės slaugytoja, Stasys Bugenis, kaimo kapelos „Bijotaičiai“ vadovas, Renata Gužauskienė, Upynos kultūros namų kultūrinės veiklos vadybininkė, Zofija Vaitiekienė, ūkininkė, Benediktas Šetkus, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Istorijos didaktikos centro vedėjas, Šilalės kraštiečių draugijos narys, Europos bei Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos narys.

Iš kairės: Vera Macienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Jekaterina Tamošaitienė, Šilalės PSPC gydytoja, Vilma Maskoliūnienė, Šilalės policijos komisariato Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė, Alfonsas Martinėnas, pensininkas, buvęs Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos mokytojas, Elena Biruta Kuizinaitė, Pajūrio „Bočių“ bendrijos pirmininkė, Elvyra Gedeikienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė, Skautų organizacijos vadovė, Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius.

Iš kairės: Vera Macienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja, Vita Šliogerienė, Požerės kaimo bendruomenės tarybos narė, Jonas Rukas, ūkininkas, akmens apdirbėjas, Vida Ruzgienė, VšĮ Šilalės rajono ligoninės bendrosios praktikos slaugytoja, Alvydas Pocius, kryždirbys, Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius.

Iš kairės: Raimundas Vaitiekus, mero pavaduotojas, Saulė Olendrienė, VšĮ Pajūrio ambulatorijos vyriausioji gydytoja, Algirdas Lučkauskas, tremtinys, LPKTS Šilalės skyriaus narys, Jonas Gudauskas, meras, Andrius Baublys, inžinierius mechanikas, jaunasis ūkininkas, Ramutė Arlauskienė, Šilalės greitosios medicinos stoties  bendruomenės slaugytoja.

Iš kairės: Raimundas Vaitiekus, mero pavaduotojas, Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius, Bronius Grabauskas, ūkininkas, veterinarijos gydytojas, Vida Jakštienė, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro Didkiemio medicinos punkto slaugytoja, Gintautas Martinkus, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas, Vera Macienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja, Jonas Gudauskas, meras.

Iš kairės: Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius, Algimantas Olendra, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, Benisė Girkontienė, Šilalės meno mokyklos mokytoja, Motiejus Martišius, „Bočių“ bendrijos narys, Gintaras Lekavičius, krepšininko Luko Lekavičiaus tėvas, Vera Macienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Raimundas Vaitiekus, mero pavaduotojas, Jonas Gudauskas, meras.

Iš kairės: Raimundas Vaitiekus, mero pavaduotojas, Dalia Petrošienė, Požerės kaimo bendruomenės pirmininkė, Danutė Jurkšaitienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorė, Petronėlė Lukoševičienė, LPKTS Šilalės filialo tarybos narė, Janina Venckuvienė, UAB „Ambulansas“ Šilalės GMPS bendruomenės slaugytoja, Antanas Navardauskas, dviratininko Ramūno Navardausko tėvas, Jonas Gudauskas, meras, Antanina Žadeikytė, „Bočių“ bendrijos narė, Jadvyga Morta Romienė, LŪD Šilalės skyriaus pirmininkė, Vaclovas Petkus, TAVPK Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyresnysis patrulis.

Iš kairės: Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius, Vera Macienė, direktoriaus pavaduotoja, Laima Andrejauskienė, Šilalės rajono kultūros centro meno kolektyvų vadovė, Jonas Šedbaras, Savivaldybės tarybos narys, Labardžių girininkijos girininkas, Elena Bukauskienė, VšĮ Šilalės rajono ligoninės bendrosios terapijos skyriaus slaugytoja, Juozas Žymančius, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktorius, Regina Audinytė, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotoja, Traksėdžio seniūnaitijos seniūnaitė, Nijolė Pociuvienė, Bijotų kaimo bibliotekininkė, Juzefa Petkuvienė, Žadeikių medicinos punkto darbuotoja.

Pirmoje eilėje iš kairės: Remigijus Žemaitaitis, Seimo narys, Vera Macienė, mero pavaduotoja, Virgina Kondrotienė, bendrosios praktikos slaugytoja, Aniceta Petronėlė Tribičiūtė, choreografė, renginių organizatorė, Antanas Rašinskas, LPKTS Šilalės filialo narys, Lineta Dargienė, lietuvių kalbos mokytoja, Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos pavaduotoja, VšĮ „Etnoklubas“ vadovė, Kazys Juknius, Žemaičių kultūros draugijos Šilalės skyriaus seniūnas, Vaidotas Digaitis, UAB „Žalčio sala“ direktorius, žygio Vytauto Didžiojo keliu iki Juodosios jūros dalyvis, Albina Auksoriūtė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, terminologijos centro vadovė, Albinas Ežerskis, meras.

Antroje eilėje iš kairės: Albinas Zaranka, veterinarijos gydytojas, Antanas Ringys, UAB „Ambulansas“ Šilalės GMPS paramedikas, Virgilijus Pocius, Laukuvos parapijos klebonas.

Pirmoje eilėje iš kairės: Virginijus Noreika, administracijos direktoriaus pavaduotojas, Algimantas Grikšas, ūkininkas, Pakalniškių seniūnaitijos seniūnaitis, Stanislava Sugintienė, Upynos bažnyčios patarnautoja, Angelė Gotautienė, Pagrybio laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvų vadovė, Viktorija Ona Kybartienė, VšĮ Šilalės rajono ligoninės bendrosios praktikos slaugytoja, Elena Sakalauskaitė, vaistininkė,  Janina Lukminienė, bibliotekininkė, Sigita Vaičiulienė, Šiauduvos medicinos punkto bendruomenės slaugytoja, Algimantas Dragūnas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio Tauragės 7-osios šaulių rinktinės Pajūrio jaunųjų šaulių 10-osios kuopos vadas, Sigita Laurinavičienė, ūkininkė, Šiauduvos bendruomenės pirmininkė, Jonas Gudauskas, Administracijos direktorius.

Antroje eilėje Arūnas Goštautas, Šilalės meno mokyklos direktorius.

Iš kairės: Regina Mickuvienė, Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė, Rolandas Starkutis, Žadeikių krašto laiškininkas, Irmina Kėblienė, Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Regina Bukauskienė, Šilalės rajono ligoninės gydytoja, Vera Macienė, mero pavaduotoja, Albinas Ežerskis, meras, Liucija Aušrelė Baublienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Mykolas Petrauskas, Tenenių Šv. Barboros parapijos klebonas, Elvyra Buikienė, Girdiškės kaimo bendruomenės slaugytoja.

Nuotraukoje nėra Arūno Zybarto, Tūbinių kaimo bendruomenės pirmininko.

Iš kairės: Stasys Navardauskas, UAB „Kvėdarna“ direktorius, Gedutis Juozas Kukujevas, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos kūno kultūros mokytojas ir Šilalės sporto mokyklos krepšinio treneris, Virginijus Noreika, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Teresė Ūksienė, Savivaldybės tarybos narė, buvusi tremtinė, rezistencijos kovų dalyvė, poetė, Jonas Gudauskas, Savivaldybės administracijos direktorius, Jonas Budreckas, menininkas ir fotografas mėgėjas, Alfonsas Maulius, liaudies meistras- drožėjas, muzikantas, Alvyra Mikalauskienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokytoja, aktyvi „Bočių“ bendrijos narė.

Nuotraukoje nėra Marytės Dargevičienės, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos darbuotojos.

Iš kairės: Steponas Jasaitis, Bijotų seniūnijos seniūnas, Snieguolė Jurskytė-Akstinienė ir Domas Akstinas, parodų ir ekspozicijų rengėjai Karužiškės kaime, Albinas Ežerskis, meras, Virginijus Žygaitis, UAB „Šilalės mediena“ direktorius, Rimantas Rimkus, ekologinio ūkio vystytojas, Stasė Vitkienė, Šilalės miesto tvarkytoja, Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas, Ona Kukčikaitienė, laiškininkė, Kazimiera Žiogienė, daugiavaikė motina, Kazimieras Šetkus, mokytojas, kraštotyrininkas.

Iš kairės: Eugenijus Ivanauskas, Šilalės rajono sporto mokyklos treneris, Sigitas Valauskis, Kvėdarnos parapijos vikaras, Teresė Jankauskienė, Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro pirmininkė, Laima Petkuvienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos muzikos mokytoja, Šilalės kultūros centro kolektyvo vadovė, Vincentas Petkevičius, mokytojas, Zita Lazdauskienė, Administracijos direktorė, Aistė Macaitė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 3a kl. Mokinė, Jonas Masidunskas, Šilalės  Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios zakristijonas, Virginijus Noreika, Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Iš kairės: Konrad Bastian iš Vokietijos (pagalba tiems, kuriems labiausiai reikia), Asta Stanislava Karbauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo nario Zigmanto Balčyčio padėjėja), Laima Jokubauskienė, bijotų laiškininkė, Valerija Toliušienė, daugiavaikė motina, Eugenija Misevičienė, Putvinskių kaimo ūkininkė, Birutė ir Kęstutis Tarvydai, Jomantų sodybos savininkai, Petras Breiteris, Sauslaukio kaimo ūkininkas, Albinas Ežerskis, meras, Renata Dargužienė, Didkiemio kaimo bendruomenės pirmininkė, Žvingių kaimo bendruomenė.

Iš kairės: Vitas Vajinskis, AS klubo „Šilalė“ prezidentas, Ranė Varanauskienė, Šilalės PSPC Biržų Lauko medicinos punkto bendruomenės slaugytoja, Vilma Malinauskaitė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos  mokinė, Jonas Gudauskas, meras, Teresė Ūksienė, LPKTS Šilalės skyriaus pirmininkė, Stasys Toleikis, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos dekanas.

Iš kairės: Benediktas Jankauskas, Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stoties direktorius, vyresnysis mokslinis darbuotojas, habilituotas mokslų daktaras, Laimutė Rupšytė, Šilalės meno mokyklos mokytoja, Valentas Šalkauskas ir Vaida Armonaitė (apdovanojimas Linai Jasaitei, Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos tikybos mokytoja, skautų draugovės skautininkei), Zita Lazdauskienė, Administracijos direktorė, Jurgis Juozapaitis, Šilalės evangelikų liuteronų bendruomenės pirmininkas, Stasys Norbutas, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos direktorius.

Iš kairės: Jonas Stonys, Šilalės rajono policijos komisariato viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio apylinkės inspektorius, Dalia Kutniauskienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė, Danutė Danaitienė, Pajūrio žemės ūkio mokyklos mokytoja, Virginijus Noreika, administracijos direktoriaus pavaduotojas, Aldona Gedvilienė, Šilalės kultūros centro organizatorė etninei kultūrai, Aleksandras Vaičius, Šilalės kultūros centro meno vadovas.


Auksinė gilė

„Auksinė gilė“ įteikta:

Iš kairės: Augenijus Bendikas, Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Meras Tadas Bartkus, Birūtė Viknienė ir Andrius Zaikauskas.

Pirmoji „Auksinė gilė“ įteikta  Šilalės meno mokyklos mokytojui metodininkui, kūrėjui ir menininkui Andriui Zaikauskui, kuriam svarbus žmogaus kūrybiškumo augimas. Jo iniciatyva Šilalės meno mokykloje pradėjo veikti suaugusiųjų keramikos, piešimo ir tapybos užsiėmimai, subūrę jaunimą ir vyresniąją kartą. Mokytojo kūrybiniai sumanymai puošia ne tik Meno mokyklos patalpas ir kiemą, bet ir Šilalės miestą. Jo kuriami „giliukai“ tapo miesto simboliu.

Antrasis apdovanojimas įteiktas inžinieriui technologui, konstruktoriui Augenijui Bendikui. Nominantas daugybę metų domisi savo gimtojo Šilalės rajono istorija, renka dokumentus, pasakojimus. Ypatingą dėmesį skyrė Šilalės rajono Tūbinių apylinkėse gyvenusiems, kūrusiems žmonėms. A. Bendikas paskelbė virš 90 straipsnių istorinėmis temomis, prisidėjo projektuojant, gaminant ir ruošiant istorinius aprašus, viešinant darbus ir dokumentuojant įvairių paveldo objektų atidengimo šventes.

Trečiąja „Auksine gile“ apdovanota Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininkė Birūta Viknienė. Nominantė jau septynerius metus aktyviai vadovauja Laukuvos bendruomenei. Ji sėkmingai bendradarbiauja su kitomis bendruomenėmis, organizacijomis, sutelkia veiklai bendruomenės narius, įtraukia juos į miestelio papuošimų kūrimą įvairių švenčių proga, kartu su bendruomene rengia ir įgyvendina įvairius projektus, renginius, organizuoja išvykas.

Paskutinysis apdovanojimas įteiktas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro chorvedei Sandrai Rimkutei-Jankuvienei.  Nominantė kuria ir įgyvendina reikšmingus chorinės muzikos projektus, vadovauja Šilalės krašto mišriam chorui. Didelis jos indėlis statant Šilalės kraštą garsinančius muzikinius spektaklius, kuriuose choras atlieka svarbų vaidmenį. Nominantės veiklos produktyvumą įrodo projektų, renginių, koncertų gausa, dalyvavimas įvairiose mokslinėse-praktinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, aktyvi visuomeninė veikla.

Iš kairės: Meras Algirdas Meiženis, Vytautas Jankauskas, Laima Bernotienė, Angelė Bartaševičienė, Angelė Paulienė, Aleksas Bartkus, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila.

„Šilalės artojas“ redaktorei Angelei Bartaševičienei už daugiau nei 30 metų asmeninį indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę, žurnalisto profesinio vardo garsinimą mūsų rajone nepriklausomo laikraščio

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos darbuotojui Aleksui Bartkui už daugiausiai kartų Šilalės rajone paaukotą kraują, už aktyvią ir neatlygintiną kraujo donorystę

VšĮ Šilalės rajono ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus vyresniajai slaugytojai Laimai Bernotienei už veržlumą ir ryžtą imantis naujų iniciatyvų teikiant medicinos paslaugas, geranoriškumą ir subtilumą jungiant gydytojus, slaugytojus ir slaugytojų padėjėjus į vieningą bei atsakingą kolektyvą.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vyriausiajam režisieriui Vytautui Jankauskui už kūrybinį aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, pelnytą aplinkinių pagarbą, ištikimybę profesijai, profesionalaus meno sklaidą ir Šilalės krašto garsinimą apdovanotas.

Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinei darbuotojai Angelei Paulienei už rūpestingą, nuoširdų darbą, asmeninę iniciatyvą karantino laikotarpiu, rūpinimąsi negandų ištiktais žmonėmis, aktyvų dalyvavimą Šilalės parapijos „Carito“, seniūnijos ir bendruomeninėje veikloje.

Iš kairės: Saulius Katkus, Virginija Jurgaitytė, Laima Petkuvietė ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Šilalės dekanato dekanui Sauliui Katkui už nuopelnus Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijai, siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį ir pelnytą pagarbą;

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedros švedų kalbos lektorei Virginijai Jurgaitytei už kultūrinį aktyvumą, kūrybingą darbą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir Šilalės krašto viešinimą užsienyje;

muzikos mokytojai ekspertei Laimai Petkuvienei už profesinį atsidavimą, pastangas ugdant Šilalės krašto muzikalius vaikus ir suaugusius ir už Šilalės krašto garsinimą užsienyje, tarptautiniuose dainavimo konkursuose ir festivaliuose.

Dominikui Akstinui ir Snieguolei Jurskytei-Akstinienei už Šilalės krašto istorinės atminties puoselėjimą, savo krašto pažinimo populiarinimą ir sklaidą visuomenei;

Iš kairės: Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, Junona Silvija Almonaitienė, meras Algirdas Meiženis, Albinas Kavaliauskas, Kęstutis Tarvydas, seimo narys Remigijus Žemaitaitis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros docentei dr. Junonai Silvijai Almonaitienei už Šilalės krašto istorijos ir kultūros paveldo tyrinėjimus, įamžinimą leidiniuose, populiarinimą ir sklaidą visuomenei.

Šiaulių universiteto docentui, A. Kavaliausko etnografinio Gvaldų muziejaus įkūrėjui Albinui Kavaliauskui už etnokultūros paveldo rinkimą, saugojimą ir propagavimą, už liudijimą apie knygnešių indėlį į tautinės savimonės formavimą.

Kęstučiui Tarvydui, dvidešimt metų vadovaujančiam Tarvydų parko kaimo kapelai, už etnokultūros, meno, kraštovaizdžio puoselėjimą ir kaimo žmonių gerovės kūrimą.

Iš kairės: Valdemaras Jasevičius, Jonas Gudauskas, Eugenijus Ivanauskas, Jurgita Viršilienė, Vera Macienė, Raimundas Vaitiekus

Eugenijui Ivanauskui, pedagogui, treneriui, veteranų sporto žaidynių organizatoriui, Šaulių sąjungos nariui, užpilietiškumo ir patriotiškumo puoselėjimą.

Jurgitai Viršilienei, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos specialistei, už Šilalės rajono istorinius ir Šilalės krašto piliakalnių archeologinius tyrinėjimus, jaunosios kartos pilietiškumo ugdymą, leidinių rengimą, žemaitiškumo tradicijų puoselėjimą.

Iš kairės: Gintautas Zabiela, Virginijus Jocys, Jonas Gudauskas, Valdemaras Jasevičius, Vera Macienė, Narsutis Petrikas, Vida Elkimavičienė, Raimundas Vaitiekus.

Pauliui Briedžiui, VšĮ „Robotikos mokykla“ įkūrėjui ir vadovui, už  garsinančius Lietuvą  pasaulyje pasiekimus mokslo ir informacinių technologijų srityje ir jaunimo skatinimą siekti žinių ir tobulėti.

Vidai Elkimavičienei, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų slaugytojo padėjėjai, už atsidavimą savo profesijai, teikiant  integralią pagalbą senyvo amžiaus ir specialių poreikių turintiems žmonėms.

Gintautui Zabielai, humanitarinių mokslų daktarui, archeologui, už Šilalės krašto istorijos ir rajono piliakalnių archeologinius tyrinėjimus,  kultūros paveldo sklaidą bei knygų rengimą ir leidybą.

Pirmoje eilėje iš kairės: Alfonsas Maulius, Vytenės Muschick teta Valerija Miltakienė, Asta ir Jonas Vatkevičiai su dukra.

Alfonsui Mauliui, Lietuvos liaudies meistrui, muzikantui ir liaudies  instrumentų meistrui, žemaičių tradicijų puoselėtojui, kurio darbai puošia ne tik Šilalės rajono viešąsias erdves, bet ir garsina  rajoną visoje Lietuvoje;

Vytenei Muschick, vertėjai, gyvenančiai Vokietijoje,  aktyviai prisidedančiai prie Lietuvos  rašytinio palikimo sklaidos pasaulyje, už Dalios Grinkevičiūtės knygų vertimą, leidybą ir pristatymą tarptautinėse knygų mugėse ir įvairiuose Vokietijoje vykstančiuose kultūros renginiuose;

Astai ir Jonui Vaitkevičiams, daugiavaikės šeimos tėvams, už nepriekaištingos šeimos pavyzdį ugdant vaikus ir tvirtų moralinių bei krikščioniškų vertybių puoselėjimą.

Iš kairės: Algis Genutis, Sofija Survilienė, Ramūno Navardausko tėvas Antanas Navardauskas

Kun. dr. Algiui Genučiui už išskirtinį dėmesį Šilalės krašto bažnyčių istorijai ir sakraliniam paveldui, pilietines iniciatyvas bei pelnytą gyventojų pagarbą;

Ramūnui Navardauskui, žinomam dviratininkui nuo Kvėdarnos, savo pergalėmis tarptautinėse varžybose garsinančiam Šilalės kraštą;

Sofijai Survilienei, laisvės kovų dalyvei, išsaugojusiai vertingą kraštotyrinę medžiagą apie partizanus, savo gyvenimą pašventusiai partizaninių kovų dalyvių atminties įamžinimui.

Iš kairės: Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius,mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, Steponas Jasaitis, Antanas Rašinskas, meras Jonas Gudauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė

Antanui Rašinskui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo nariui – už pilietinę iniciatyvą, gyventojų telkimą ir aktyvinimą pagerbiant ir įamžinant Lietuvos gyventojų, žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą;

Steponui Jasaičiui, Bijotų seniūnijos seniūnui – už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, skelbimą, leidinių rengimą, pastangas saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, pilietines iniciatyvas, nuolatinį rūpestį ir pastangas saugoti valstybinės reikšmės kultūros objektus;

Antanui Bružui, buvusiam ilgamečiam Laukuvos vidurinės mokyklos direktoriui – už aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, pelnytą aplinkinių pagarbą. (Po mirties)

Iš kairės Jonas Masidunskas, Donatos Vištartaitės tėvas Steponas Vištartas

Jonui Masidunskui, ilgamečiam Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios zakristijonui – už religinių tradicijų puoselėjimą ir iniciatyvas prižiūrint Šilalės parapijos bažnyčios aplinką.

Donatai Vištartaitei, irkluotojai, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkei – už Lietuvos ir Šilalės krašto garsinimą pasaulyje sportiniais pasiekimais.

Aloyzui Stasyčiui, dainininkui, žurnalistui, fotografui, Šilalės kraštiečių draugijos narys – už kūrybinį aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą.

Iš kairės: Savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Vaidotas Žygaitis, Loreta Kalnikaitė, Kornelijus Pukinskis, meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus

Kornelijui Pukinskiui, Šilalės meno mokyklos mokytojui, orkestro ir chorų vadovui, už nuoširdų ir kūrybingą darbą, organizuojamus renginius bei iniciatyvas, Šilalės vardo garsinimą

Loretai Kalnikaitei, UAB „Ambulansas“ vadovei, Tarybos narei, už aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, aktyvų dalyvavimą sveikatos apsaugos sistemos tobulinime

Vaidotui Digaičiui, verslininkui, Žemaitukų augintojui, keliautojui, už Šilalės krašto garsinimą dalyvaujant žygyje aplink Baltijos jūrą.

Iš kairės: Savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, Kazimieras Šetkus, Klemensas Lovčikas, Petro Buikio žmona Elena Buikienė

Edvardui Vidmantui, istorikui, bibliografui, už nuosekliai tyrinėjamą Šilalės krašto istoriją, mokslinius tekstus knygoms, garsinančioms Šilalės kraštą ir jo istoriją

Kazimierui Šetkui, mokytojui, už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą ir garsinimą, leidinių leidimą, pastangas saugoti ir puoselėti kraštotyros paveldą

Klemensui Lovčikui, kraštotyrininkui ir kryždirbiui, už kraštotyrinė medžiagos rinkimą, Upynos amatų muziejaus įkūrimą, kryždirbystės tradicijų puoselėjimą bei Šilalės kryždirbių garsinimą

Petrui Buikiui, Girdiškės k. gyventojui, už kilnų poelgį, drąsą, paaukotą gyvybę gaisro metu gelbėjant kaimynus.

Iš kairės: Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Noreika, Administracijos direktorius Jonas Gudauskas, Virginijus Jocys, Stasys Skalauskas, Teresė Ūksienė, Pranas Šerpytis, Mero pavaduotoja Vera Macienė, meras Albinas Ežerskis

Virginijui Jociui, istorikui, „Laukuvos“ monografijos sudarytojui, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkui, už ryšį su tėvų žeme, atsidavimą Šilalės kraštui, jos istorijos tyrinėjimą ir sklaidą.

Stasiui Skalauskui, Laukuvos seniūnijos seniūnui,  už rūpestį kaimo žmogumi, už gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą, įvairių sporto šakų populiarinimą bei pelnytą aplinkinių pagarbą.

Pranui Šerpyčiui, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos Intensyviosios kardiologijos skyriaus vedėjui, už segantiems teikiamą viltį, išgelbėtas žmonių gyvybes, daugybę kilnių poelgių, paramą Šilalės krašto medikams ir gabių rajono mokinių skatinimą.

Teresei Ūksienei, buvusiai tremtinei, poetei, LPKT sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkei, už nepailstamą veiklą buriant Lietuvos mylėtojus, žuvusiųjų už tėvynės laisvę atminimo įamžinimą, rašytinio palikimo rinkimą.

Iš kairės: Kornelijus Andrijauskas, Jolanta Bučnienė, meras Albinas Ežerskis, Zofija Baranauskienė, Jonas Biržiškis, Kazys Misius. Nuotraukoje nėra Antano Lingio.

Kornelijui Andrijauskui, VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui, už puikiai organizuojamą centro darbą, kokybiškas paslaugas, pasiekimus mokslo ir profesinėje veikloje.

Zofijai Baranauskienei, pensininkei, buvusiai tremtinei už nuoširdžią ir savanorišką veiklą puoselėjant laisvės kovų dalyvių atminimą Šilalės krašte.

Jonui Biržiškiui, buvusiam atkurtos Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Vyriausybės susisiekimo ministrui, už savo šeimos tradicijas skatinti labdarą ir siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį.

Jolantai Bučnienei, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokytojai, garsinančiai Šilalės ir Laukuvos vardą šalyje ir užsienyje puoselėdama liaudies muzikavimo tradicijas.

Antanui Lingiui, buvusiam ilgamečiam Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkui už veiklą, sudarančią galimybę šilališkiams neprarasti ryšių su gimtine.

Kaziui Misiui, istorikui, kraštotyrininkui, monografijos „Kvėdarna“ sudarytojui, už nuoseklų Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, gimtinės garsinimą moksliniais straipsniais ir monografijomis.

Iš kairės: Savivaldybės administracijos direktorė Zita Lazdauskienė, Henrika Aušrienė, Albina Bataitienė, prof. Stasys Skrodenis, Daiva Vaitkevičiūtė-Rekašienė, Rimantas Bendžius, meras Albinas Ežerskis.

Prof. Stasiui Skrodeniui už nuolatinį rūpinimąsi gimtuoju kraštu, D. Poškos Baublių muziejaus propagavimą Lietuvoje ir pasaulyje.

Daivai Vaitkevičiūtei-Rekašienei, rašytojai, populiarių serialų scenarijų bendraautorei,  už Šilalės vardo garsinimą parašytomis populiariomis knygomis vaikams, kurių dalis įtraukta į mokymo programas.

Rimantui Bendžiui, Pajūrio „Jūros“ sporto klubo pirmininkui, už ilgametį ir nuoseklų kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą, už nuolatinį darbą su jaunimu, organizuojant jų užimtumą.

Henrikai Aušrienei, poetei išleidusiai ne vieną poezijos knygą, už Šilalės krašto garsinimą savo poezijoje.

Albinai Bataitienei, Kaltinėnų seniūnijos seniūnei, už sugebėjimą suburti seniūnijos žmones prasmingiems darbams.

Aldonai Gedvilienei, kraštotyrininkei, už didžiulį indėlį į Šilalės rajono kraštotyrą.

Iš kairės: Administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Noreika, Šilalės miesto seniūnijos seniūnas A. Paulikas, Seimo narys Z. Balčytis, meras A. Ežerskis, mokytoja V. Jončaitė iš Upynos, mero pavaduotojas J. Gudauskas, Administracijos direktorė Z. Lazdauskienė, istorikas dr. V. Almonaitis.

Šilalės sporto mokyklos orientacinio sporto treneris Eugenijus Mikšys

Zigmantui Balčyčiui, Seimo nariui, už labdaringą veiklą Šilalės rajono žmonių labui.

Vaidilutei Jončaitei, Upynos vidurinės mokyklos mokytojai, už indėlį į Lietuvos tautodailę, mėgėjų teatrą bei Upynos vardo garsinimą rajone bei respublikoje.

Vyteniui Almonaičiui, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros docentui, už Šilalės krašto garsinimą išleistose knygose

Alfonsui Paulikui, Šilalės miesto seniūnijos seniūnui, už Šilalės miesto tvarką bei rūpestį miesto gyventojais

Eugenijui Mikšiui, Šilalės sporto mokyklos orientacinio sporto treneriui, už ugdytinių pasiekimus Lietuvoje ir pasaulyje.


Apie Šilalę

Apie rajoną

Herbas, vėliava

Garbės piliečiai

Apdovanojimai

Tarptautinis bendradarbiavimas

Žemėlapiai