„Auksinė gilė“ įteikta:

Iš kairės: Augenijus Bendikas, Sandra Rimkutė-Jankuvienė, Meras Tadas Bartkus, Birūtė Viknienė ir Andrius Zaikauskas.

Pirmoji „Auksinė gilė“ įteikta  Šilalės meno mokyklos mokytojui metodininkui, kūrėjui ir menininkui Andriui Zaikauskui, kuriam svarbus žmogaus kūrybiškumo augimas. Jo iniciatyva Šilalės meno mokykloje pradėjo veikti suaugusiųjų keramikos, piešimo ir tapybos užsiėmimai, subūrę jaunimą ir vyresniąją kartą. Mokytojo kūrybiniai sumanymai puošia ne tik Meno mokyklos patalpas ir kiemą, bet ir Šilalės miestą. Jo kuriami „giliukai“ tapo miesto simboliu.

Antrasis apdovanojimas įteiktas inžinieriui technologui, konstruktoriui Augenijui Bendikui. Nominantas daugybę metų domisi savo gimtojo Šilalės rajono istorija, renka dokumentus, pasakojimus. Ypatingą dėmesį skyrė Šilalės rajono Tūbinių apylinkėse gyvenusiems, kūrusiems žmonėms. A. Bendikas paskelbė virš 90 straipsnių istorinėmis temomis, prisidėjo projektuojant, gaminant ir ruošiant istorinius aprašus, viešinant darbus ir dokumentuojant įvairių paveldo objektų atidengimo šventes.

Trečiąja „Auksine gile“ apdovanota Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininkė Birūta Viknienė. Nominantė jau septynerius metus aktyviai vadovauja Laukuvos bendruomenei. Ji sėkmingai bendradarbiauja su kitomis bendruomenėmis, organizacijomis, sutelkia veiklai bendruomenės narius, įtraukia juos į miestelio papuošimų kūrimą įvairių švenčių proga, kartu su bendruomene rengia ir įgyvendina įvairius projektus, renginius, organizuoja išvykas.

Paskutinysis apdovanojimas įteiktas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro chorvedei Sandrai Rimkutei-Jankuvienei.  Nominantė kuria ir įgyvendina reikšmingus chorinės muzikos projektus, vadovauja Šilalės krašto mišriam chorui. Didelis jos indėlis statant Šilalės kraštą garsinančius muzikinius spektaklius, kuriuose choras atlieka svarbų vaidmenį. Nominantės veiklos produktyvumą įrodo projektų, renginių, koncertų gausa, dalyvavimas įvairiose mokslinėse-praktinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, aktyvi visuomeninė veikla.

Iš kairės: Meras Algirdas Meiženis, Vytautas Jankauskas, Laima Bernotienė, Angelė Bartaševičienė, Angelė Paulienė, Aleksas Bartkus, Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila.

„Šilalės artojas“ redaktorei Angelei Bartaševičienei už daugiau nei 30 metų asmeninį indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę, žurnalisto profesinio vardo garsinimą mūsų rajone nepriklausomo laikraščio

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos darbuotojui Aleksui Bartkui už daugiausiai kartų Šilalės rajone paaukotą kraują, už aktyvią ir neatlygintiną kraujo donorystę

VšĮ Šilalės rajono ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus vyresniajai slaugytojai Laimai Bernotienei už veržlumą ir ryžtą imantis naujų iniciatyvų teikiant medicinos paslaugas, geranoriškumą ir subtilumą jungiant gydytojus, slaugytojus ir slaugytojų padėjėjus į vieningą bei atsakingą kolektyvą.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro vyriausiajam režisieriui Vytautui Jankauskui už kūrybinį aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, pelnytą aplinkinių pagarbą, ištikimybę profesijai, profesionalaus meno sklaidą ir Šilalės krašto garsinimą apdovanotas.

Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinei darbuotojai Angelei Paulienei už rūpestingą, nuoširdų darbą, asmeninę iniciatyvą karantino laikotarpiu, rūpinimąsi negandų ištiktais žmonėmis, aktyvų dalyvavimą Šilalės parapijos „Carito“, seniūnijos ir bendruomeninėje veikloje.

Iš kairės: Saulius Katkus, Virginija Jurgaitytė, Laima Petkuvietė ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Šilalės dekanato dekanui Sauliui Katkui už nuopelnus Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijai, siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį ir pelnytą pagarbą;

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedros švedų kalbos lektorei Virginijai Jurgaitytei už kultūrinį aktyvumą, kūrybingą darbą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir Šilalės krašto viešinimą užsienyje;

muzikos mokytojai ekspertei Laimai Petkuvienei už profesinį atsidavimą, pastangas ugdant Šilalės krašto muzikalius vaikus ir suaugusius ir už Šilalės krašto garsinimą užsienyje, tarptautiniuose dainavimo konkursuose ir festivaliuose.

Dominikui Akstinui ir Snieguolei Jurskytei-Akstinienei už Šilalės krašto istorinės atminties puoselėjimą, savo krašto pažinimo populiarinimą ir sklaidą visuomenei;

Iš kairės: Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, Junona Silvija Almonaitienė, meras Algirdas Meiženis, Albinas Kavaliauskas, Kęstutis Tarvydas, seimo narys Remigijus Žemaitaitis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros docentei dr. Junonai Silvijai Almonaitienei už Šilalės krašto istorijos ir kultūros paveldo tyrinėjimus, įamžinimą leidiniuose, populiarinimą ir sklaidą visuomenei.

Šiaulių universiteto docentui, A. Kavaliausko etnografinio Gvaldų muziejaus įkūrėjui Albinui Kavaliauskui už etnokultūros paveldo rinkimą, saugojimą ir propagavimą, už liudijimą apie knygnešių indėlį į tautinės savimonės formavimą.

Kęstučiui Tarvydui, dvidešimt metų vadovaujančiam Tarvydų parko kaimo kapelai, už etnokultūros, meno, kraštovaizdžio puoselėjimą ir kaimo žmonių gerovės kūrimą.

Iš kairės: Valdemaras Jasevičius, Jonas Gudauskas, Eugenijus Ivanauskas, Jurgita Viršilienė, Vera Macienė, Raimundas Vaitiekus

Eugenijui Ivanauskui, pedagogui, treneriui, veteranų sporto žaidynių organizatoriui, Šaulių sąjungos nariui, užpilietiškumo ir patriotiškumo puoselėjimą.

Jurgitai Viršilienei, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos specialistei, už Šilalės rajono istorinius ir Šilalės krašto piliakalnių archeologinius tyrinėjimus, jaunosios kartos pilietiškumo ugdymą, leidinių rengimą, žemaitiškumo tradicijų puoselėjimą.

Iš kairės: Gintautas Zabiela, Virginijus Jocys, Jonas Gudauskas, Valdemaras Jasevičius, Vera Macienė, Narsutis Petrikas, Vida Elkimavičienė, Raimundas Vaitiekus.

Pauliui Briedžiui, VšĮ „Robotikos mokykla“ įkūrėjui ir vadovui, už  garsinančius Lietuvą  pasaulyje pasiekimus mokslo ir informacinių technologijų srityje ir jaunimo skatinimą siekti žinių ir tobulėti.

Vidai Elkimavičienei, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų slaugytojo padėjėjai, už atsidavimą savo profesijai, teikiant  integralią pagalbą senyvo amžiaus ir specialių poreikių turintiems žmonėms.

Gintautui Zabielai, humanitarinių mokslų daktarui, archeologui, už Šilalės krašto istorijos ir rajono piliakalnių archeologinius tyrinėjimus,  kultūros paveldo sklaidą bei knygų rengimą ir leidybą.

Pirmoje eilėje iš kairės: Alfonsas Maulius, Vytenės Muschick teta Valerija Miltakienė, Asta ir Jonas Vatkevičiai su dukra.

Alfonsui Mauliui, Lietuvos liaudies meistrui, muzikantui ir liaudies  instrumentų meistrui, žemaičių tradicijų puoselėtojui, kurio darbai puošia ne tik Šilalės rajono viešąsias erdves, bet ir garsina  rajoną visoje Lietuvoje;

Vytenei Muschick, vertėjai, gyvenančiai Vokietijoje,  aktyviai prisidedančiai prie Lietuvos  rašytinio palikimo sklaidos pasaulyje, už Dalios Grinkevičiūtės knygų vertimą, leidybą ir pristatymą tarptautinėse knygų mugėse ir įvairiuose Vokietijoje vykstančiuose kultūros renginiuose;

Astai ir Jonui Vaitkevičiams, daugiavaikės šeimos tėvams, už nepriekaištingos šeimos pavyzdį ugdant vaikus ir tvirtų moralinių bei krikščioniškų vertybių puoselėjimą.

Iš kairės: Algis Genutis, Sofija Survilienė, Ramūno Navardausko tėvas Antanas Navardauskas

Kun. dr. Algiui Genučiui už išskirtinį dėmesį Šilalės krašto bažnyčių istorijai ir sakraliniam paveldui, pilietines iniciatyvas bei pelnytą gyventojų pagarbą;

Ramūnui Navardauskui, žinomam dviratininkui nuo Kvėdarnos, savo pergalėmis tarptautinėse varžybose garsinančiam Šilalės kraštą;

Sofijai Survilienei, laisvės kovų dalyvei, išsaugojusiai vertingą kraštotyrinę medžiagą apie partizanus, savo gyvenimą pašventusiai partizaninių kovų dalyvių atminties įamžinimui.

Iš kairės: Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius,mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, Steponas Jasaitis, Antanas Rašinskas, meras Jonas Gudauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė

Antanui Rašinskui, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo nariui – už pilietinę iniciatyvą, gyventojų telkimą ir aktyvinimą pagerbiant ir įamžinant Lietuvos gyventojų, žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą;

Steponui Jasaičiui, Bijotų seniūnijos seniūnui – už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, skelbimą, leidinių rengimą, pastangas saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, pilietines iniciatyvas, nuolatinį rūpestį ir pastangas saugoti valstybinės reikšmės kultūros objektus;

Antanui Bružui, buvusiam ilgamečiam Laukuvos vidurinės mokyklos direktoriui – už aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, pelnytą aplinkinių pagarbą. (Po mirties)

Iš kairės Jonas Masidunskas, Donatos Vištartaitės tėvas Steponas Vištartas

Jonui Masidunskui, ilgamečiam Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios zakristijonui – už religinių tradicijų puoselėjimą ir iniciatyvas prižiūrint Šilalės parapijos bažnyčios aplinką.

Donatai Vištartaitei, irkluotojai, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkei – už Lietuvos ir Šilalės krašto garsinimą pasaulyje sportiniais pasiekimais.

Aloyzui Stasyčiui, dainininkui, žurnalistui, fotografui, Šilalės kraštiečių draugijos narys – už kūrybinį aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą.

Iš kairės: Savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Vaidotas Žygaitis, Loreta Kalnikaitė, Kornelijus Pukinskis, meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus

Kornelijui Pukinskiui, Šilalės meno mokyklos mokytojui, orkestro ir chorų vadovui, už nuoširdų ir kūrybingą darbą, organizuojamus renginius bei iniciatyvas, Šilalės vardo garsinimą

Loretai Kalnikaitei, UAB „Ambulansas“ vadovei, Tarybos narei, už aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, aktyvų dalyvavimą sveikatos apsaugos sistemos tobulinime

Vaidotui Digaičiui, verslininkui, Žemaitukų augintojui, keliautojui, už Šilalės krašto garsinimą dalyvaujant žygyje aplink Baltijos jūrą.

Iš kairės: Savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, Kazimieras Šetkus, Klemensas Lovčikas, Petro Buikio žmona Elena Buikienė

Edvardui Vidmantui, istorikui, bibliografui, už nuosekliai tyrinėjamą Šilalės krašto istoriją, mokslinius tekstus knygoms, garsinančioms Šilalės kraštą ir jo istoriją

Kazimierui Šetkui, mokytojui, už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą ir garsinimą, leidinių leidimą, pastangas saugoti ir puoselėti kraštotyros paveldą

Klemensui Lovčikui, kraštotyrininkui ir kryždirbiui, už kraštotyrinė medžiagos rinkimą, Upynos amatų muziejaus įkūrimą, kryždirbystės tradicijų puoselėjimą bei Šilalės kryždirbių garsinimą

Petrui Buikiui, Girdiškės k. gyventojui, už kilnų poelgį, drąsą, paaukotą gyvybę gaisro metu gelbėjant kaimynus.

Iš kairės: Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Noreika, Administracijos direktorius Jonas Gudauskas, Virginijus Jocys, Stasys Skalauskas, Teresė Ūksienė, Pranas Šerpytis, Mero pavaduotoja Vera Macienė, meras Albinas Ežerskis

Virginijui Jociui, istorikui, „Laukuvos“ monografijos sudarytojui, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkui, už ryšį su tėvų žeme, atsidavimą Šilalės kraštui, jos istorijos tyrinėjimą ir sklaidą.

Stasiui Skalauskui, Laukuvos seniūnijos seniūnui,  už rūpestį kaimo žmogumi, už gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą, įvairių sporto šakų populiarinimą bei pelnytą aplinkinių pagarbą.

Pranui Šerpyčiui, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos Intensyviosios kardiologijos skyriaus vedėjui, už segantiems teikiamą viltį, išgelbėtas žmonių gyvybes, daugybę kilnių poelgių, paramą Šilalės krašto medikams ir gabių rajono mokinių skatinimą.

Teresei Ūksienei, buvusiai tremtinei, poetei, LPKT sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkei, už nepailstamą veiklą buriant Lietuvos mylėtojus, žuvusiųjų už tėvynės laisvę atminimo įamžinimą, rašytinio palikimo rinkimą.

Iš kairės: Kornelijus Andrijauskas, Jolanta Bučnienė, meras Albinas Ežerskis, Zofija Baranauskienė, Jonas Biržiškis, Kazys Misius. Nuotraukoje nėra Antano Lingio.

Kornelijui Andrijauskui, VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui, už puikiai organizuojamą centro darbą, kokybiškas paslaugas, pasiekimus mokslo ir profesinėje veikloje.

Zofijai Baranauskienei, pensininkei, buvusiai tremtinei už nuoširdžią ir savanorišką veiklą puoselėjant laisvės kovų dalyvių atminimą Šilalės krašte.

Jonui Biržiškiui, buvusiam atkurtos Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Vyriausybės susisiekimo ministrui, už savo šeimos tradicijas skatinti labdarą ir siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį.

Jolantai Bučnienei, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokytojai, garsinančiai Šilalės ir Laukuvos vardą šalyje ir užsienyje puoselėdama liaudies muzikavimo tradicijas.

Antanui Lingiui, buvusiam ilgamečiam Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkui už veiklą, sudarančią galimybę šilališkiams neprarasti ryšių su gimtine.

Kaziui Misiui, istorikui, kraštotyrininkui, monografijos „Kvėdarna“ sudarytojui, už nuoseklų Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, gimtinės garsinimą moksliniais straipsniais ir monografijomis.

Iš kairės: Savivaldybės administracijos direktorė Zita Lazdauskienė, Henrika Aušrienė, Albina Bataitienė, prof. Stasys Skrodenis, Daiva Vaitkevičiūtė-Rekašienė, Rimantas Bendžius, meras Albinas Ežerskis.

Prof. Stasiui Skrodeniui už nuolatinį rūpinimąsi gimtuoju kraštu, D. Poškos Baublių muziejaus propagavimą Lietuvoje ir pasaulyje.

Daivai Vaitkevičiūtei-Rekašienei, rašytojai, populiarių serialų scenarijų bendraautorei,  už Šilalės vardo garsinimą parašytomis populiariomis knygomis vaikams, kurių dalis įtraukta į mokymo programas.

Rimantui Bendžiui, Pajūrio „Jūros“ sporto klubo pirmininkui, už ilgametį ir nuoseklų kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą, už nuolatinį darbą su jaunimu, organizuojant jų užimtumą.

Henrikai Aušrienei, poetei išleidusiai ne vieną poezijos knygą, už Šilalės krašto garsinimą savo poezijoje.

Albinai Bataitienei, Kaltinėnų seniūnijos seniūnei, už sugebėjimą suburti seniūnijos žmones prasmingiems darbams.

Aldonai Gedvilienei, kraštotyrininkei, už didžiulį indėlį į Šilalės rajono kraštotyrą.

Iš kairės: Administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Noreika, Šilalės miesto seniūnijos seniūnas A. Paulikas, Seimo narys Z. Balčytis, meras A. Ežerskis, mokytoja V. Jončaitė iš Upynos, mero pavaduotojas J. Gudauskas, Administracijos direktorė Z. Lazdauskienė, istorikas dr. V. Almonaitis.

Šilalės sporto mokyklos orientacinio sporto treneris Eugenijus Mikšys

Zigmantui Balčyčiui, Seimo nariui, už labdaringą veiklą Šilalės rajono žmonių labui.

Vaidilutei Jončaitei, Upynos vidurinės mokyklos mokytojai, už indėlį į Lietuvos tautodailę, mėgėjų teatrą bei Upynos vardo garsinimą rajone bei respublikoje.

Vyteniui Almonaičiui, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros docentui, už Šilalės krašto garsinimą išleistose knygose

Alfonsui Paulikui, Šilalės miesto seniūnijos seniūnui, už Šilalės miesto tvarką bei rūpestį miesto gyventojais

Eugenijui Mikšiui, Šilalės sporto mokyklos orientacinio sporto treneriui, už ugdytinių pasiekimus Lietuvoje ir pasaulyje.