Informuojame apie Kitos (fermų) paskirties pastato – dedeklių vištų paukštidės, adresu Užsienio k. 2A, Traksėdžio sen.,  Šilalės sav. statybos projektinius pasiūlymus:

Statinio adresas: Užsienio k. 2A, Traksėdžio sen.,  Šilalės sav.

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 8767/0001:13

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (fermų)

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: neypatingi statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Mantė Jankauskienė, tel.: +370 611 43441, el. p.: architekte@namucentras.lt;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Fizinis asmuo V.Š.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2024-06-04 V. Kudirkos g. 7, Šilalė, darbo dienomis nuo 10.00 iki 12:00 val. (iš anksto susitarus), tel.: +370 61143441, el. p.: architekte@namucentras.lt ir Šilalės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui registruotais laiškais, elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2024 m. birželio 4  d. 13:00 val. nuotoliniu būdu pagal nuorodą:

Topic: Užsienio k. 2A Paukštidės statyba

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/85013976594?pwd=aIyqMIwdkjjdvOtsTa5SVLET7yJCTa.1

Meeting ID: 850 1397 6594

Passcode: 0HVYrS

Topic: Užsienio k. 2A Paukštidės statyba 2 dalis

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/87406130597?pwd=7Ty0phuWYUdibcCYvHMfk3FN8y7BcW.1

Meeting ID: 874 0613 0597

Passcode: 1gyjfP

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

Projektinio pasiūlymo vizualizacija