Kviečiame tapti Šilalės rajono visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininku.

Gyvenimo aprašymo laukiame iki 2024 m. vasario 15 d. 17.00 val. el. paštu vaida.januleviciene@silale.lt

Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (oficialus sutrumpinimas – ŠRVJOS AS) yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis Šilalės rajone veikiančias visuomenines jaunimo bei su jaunimu dirbančias organizacijas.

ŠRVJOS AS tikslai:

 1. Burti Šilalės rajone veikiančias visuomenines jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas, padėti joms vystytis ir skleisti informaciją, stiprinti organizacijų tarpusavio supratimą skatinti bendrą veiklą mieste;
 2. Skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje;
 3. Atstovauti jaunimui ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų interesus;
 4. Teikti informaciją besidomintiems jaunimo politika, visuomenine veikla, jaunimo organizacijomis, jų veiklos problemomis, konsultuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
 5. Plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis;
 6. Organizuoti kultūrinius, švietėjiškus renginius;
 7. Pasisakyti masinėse informavimo priemonėse;
 8. Teikti metodinę pagalbą nariams;
 9. Organizuoti diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, susijusias su ŠRVJOS AS veikla;
 10. Vystyti tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą;
 11. Teikti pasiūlymus valstybės institucijoms.

Organizacijos veiklų tikslinė grupė

Organizacijos veiklų tikslinė grupė – jaunimas nuo 14 iki 29 metų.

Kilus neaiškumų, skambinti mob. telefonu 867493478 arba rašyti el. paštu vaida.januleviciene@silale.lt.

Pridedami Šilalės rajono visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įstatai

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija