Užimtumo programos tikslas –  organizuojant laikino pobūdžio darbus bei paslaugas sudaryti galimybę bedarbiams ir ieškantiems darbo asmenims, įsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Šilalės skyriuje, užsidirbti lėšų pragyvenimui, padėti bedarbiams ir ieškantiems darbo  asmenims greičiau integruotis į darbo rinką, susirasti nuolatinį darbą, mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, plėtoti rajono infrastruktūrą.

Numatoma vidutinė laikinų darbų trukmė vienam asmeniui – iki 4 mėn. (esant nenumatytoms sąlygoms, vidutinė trukmė gali keistis).

Programos vykdytojai – Šilalės rajono savivaldybės atrankos būdu parinktos savivaldybės biudžetinės įstaigos, Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos bei kiti rajono darbdaviai.

Programos finansavimas –2023 m. programos įgyvendinimui Šilalės rajono savivaldybei numatomas lėšų poreikis 78 400 Eur.

Užimtumo didinimo programos priemonės:

  1. Programoje numatyti laikini darbai skirti vietos socialinei infrastruktūrai plėtoti ir jai palaikyti. Bus vykdomi iš valstybinėms (valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijoms atlikti skirtų lėšų šie laikino pobūdžio darbai:
  • 1.1. Šilalės rajono savivaldybei miestų ir gyvenviečių gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, kelių, pakelių, patikėjimo teise priskirtų valdyti kelio statinių ir kitų viešojo naudojimo objektų smulkaus remonto ir priežiūros darbai bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai (sezoniniai darbai: žiemą – sniego valymas, ledo valymas nuo takų, smėlio barstymas, sniego šlavimas ir kiti laikino pobūdžio darbai, susiję su sniego pašalinimu, rudenį – medžių lapų grėbimas ir kiti laikino pobūdžio darbai, susiję su augalinių atliekų sutvarkymu, vasarą – želdinių priežiūra, pavasarį – gėlynų sodinimas, medžių genėjimas ir kiti laikino pobūdžio darbai), skirti padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, esančią valstybinėje žemėje;
  • 1.2. valstybinėse žemėse esančių istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, neveikiančių kapinių, pilkapių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų ir jų teritorijų priežiūros tvarkymo pagalbiniai darbai;
  • 1.3. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių, griovių šlaitų nušienavimas rankiniu būdu, atžalų, krūmų išpjovimas, hidrotechnikos statinių bei jų teritorijų priežiūros pagalbiniai darbai;
  • 1.4. sporto ir turizmo objektų, dviračių takų, vaikų žaidimo aikštelių valstybinėje žemėje tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
  1. Laikino pobūdžio paslaugos, padedančios asmenims grįžti į darbo rinką.

Programos vykdytojai, pageidaujantys dalyvauti užimtumo didinimo programoje, pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką (paraiškos forma pridedama). Paraiškos priimamos iki 2023 m. birželio 8 d. 12 val. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje adresu:  J. Basanavičiaus g. 2-1,  108 kab.

Daugiau informacijos tel. (8 449) 76136, el. paštas danguole.velaviciute@silale.lt.

Paraiškos forma

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, darbdavių atrankos komisijos pirmininkas Andrius Jančauskas