Kviečiame teikti paraiškas Sveikatos apsaugos programos (4 Programa) 1 uždavinio (Formuoti visuomenės sveikos gyvensenos nuostatas ir ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius) 1 priemonei (Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas), įgyvendinti.

2023 metais bus įgyvendinama Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-250 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“

Paraiškos Sveikatos apsaugos programos 1 tikslo 1 uždavinio 1 priemonei  – (Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, patvirtintai Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-250 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“)  įgyvendinti priimamos iki 2023-03-16 Šilalės rajono savivaldybės Priimamajame (Basanavičiaus g. 2-1, 108 kabinetas), arba el. paštu administratorius@silale.lt , dokumentus pasirašant elektroniniu parašu.

Programa

Paraiškos forma

Ataskaitos forma

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės gydytoją Dalę Briedienę, el. paštu dale.briediene@silale.lt , tel. 844976139 arba 861579917.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija