Vadovaudamiesi Biudžeto sandaros bei Vietos savivaldos įstatymais, skelbiame Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektą. Kviečiame rajono gyventojus aktyviai dalyvauti Biudžeto projekto svarstyme. Biudžeto projektas skelbiamas svetainėje www.silale.lt

Pasiūlymus galima teikti Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui tel. 7-61-36, el. paštu gedeminas.sungaila@silale.lt iki 2023 m. vasario 02 d.

Pajamos

Išlaidų projektas, priedas Nr.1

Išlaidų projektas, priedas Nr.2

Gedeminas Sungaila
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius