Kas yra MDFT? 

Multidimensinė šeimos terapija yra visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jaunuoliams, kurių elgesys ryškiai skiriasi nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų, nepasiduoda pagalbai, teikiamai bendrojo ugdymo aplinkoje, yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis, agresyvus, provokuojantis, susijęs su staigiais emocijų pokyčiais.

MDFT programa padeda geriau suprasti vaiką ar jaunuolį supantį pasaulį bei įgalina patį jauną žmogų keisti savo elgesio modelius. Ji išskirtinė tuo, kad dirbama ne tik su sudėtingu elgesiu pasižyminčiu jaunuoliu, bet ir artimąja jo aplinka, šeimos nariais. Bendravimas vyksta lanksčiai – suderintu laiku ir sutartoje vietoje.

Kas gali dalyvauti MDFT programoje ?

MDFT dirba su vaikais ir jaunuoliais, kurie yra:

  • 11-17 m. amžiaus;
  • Pasižymi sudėtingu, agresyviu elgesiu;
  • Turi švietimo, ugdymo įstaigos nelankymo problemų;
  • Naudoja alkoholį, narkotikus ar kitas psichotropines medžiagas;
  • Yra padarę administracinį nusižengimą(-us), įvykdę nusikalstamą veiką(-as) ir pan.

Kaip patekti į MDFT programą? Prašome kreiptis į Klaipėdos regione (Klaipėdos mieste ir rajone, Palangoje, Skuode, Plungėje, Rietave, Šilutėje, Šilalėje, Gargžduose, Telšiuose, Kretingoje, Tauragėje, Pagėgiuose) veikiančią MDFT komandą: MDFT koordinatorė Brigita Mineikienė, 861588088, brigita.mineikiene@vaikoteises.lt; MDFT koordinatorė Jurgita Butkė, 864517318, jurgita.butke@vaikoteises.lt.

Dalyvavimas MDFT programoje yra nemokamas, savanoriškas ir laisvas vaiko, jaunuolio(- ės) ir jo(s) šeimos apsisprendimas.

Trumpa šeimos istorija, kuriai padėjo MDFT paslaugos https://youtu.be/FKlq34I12HU

MDFT lankstinukas_KLP

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJA