Valstybinė kalbos inspekcija nuolat gauna Lietuvos piliečių skundų dėl įmonių siunčiamų trumpųjų telefono žinučių, kuriose nenaudojamos lietuviškos raidės su diakritiniais ženklais.
Diakritikų vartojimo tokio pobūdžio tekstuose teisės aktai aiškiai ir nedviprasmiškai nereglamentuoja. Esant neaiškumų Kalbos inspekcija teisės aktus visada interpretuoja verslo įmonių naudai ir nesiima jokių veiksmų.
Norime atkreipti visuomenės ir verslo dėmesį, kad jau seniai egzistuoja techninės sąlygos žinutes rašyti taisyklinga lietuvių kalba.
Tai ir įmonių reputacijos dalykas, ir didesnės pagarbos klientams parodymas, nes dauguma jų yra lietuviai.
Kviečiame verslo įmones rasti išteklių ir valios siųsti žinutes klientams taisyklinga lietuvių kalba.
Valstybinė kalbos inspekcija