Kovo 30 d. nuotoliniu būdu vyko 48-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 22 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauti negalėjo Akvilė Gargasaitė, Gintautas Macevičius ir Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė. Posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir kiti. Posėdžio metu priimta 60 sprendimų, pateikta kita aktuali informacija.

Sprendimas dėl humanitarinės pagalbos ir išlyginamųjų klasių steigimo

Taryba nusprendė suteikti miestui partneriui Borščivui (Ukraina) humanitarinę pagalbą 20 000 Eur iš Šilalės rajono savivaldybės administracijai skirtų 2022 metų asignavimų savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir įpareigojo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių nurodytą lėšų sumą pervesti į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui priklausančios Ukrainos Raudonojo Kryžiaus organizacijos Borščivo regioninio padalinio specialią sąskaitą, skirtą humanitarinei pagalbai Ukrainai.

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, atvykimo į Šilalės rajono savivaldybę, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė steigti išlyginamąsias mobilias grupes (1–4 užsieniečių vaikai) ir (ar) išlyginamąsias klases (5–15 užsieniečių vaikų) Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje, Šilalės Simono Gaudėšiaus, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijose.

Sprendimai, susiję su ataskaitomis 

Posėdžio metu pritarta Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Šilalės suaugusiųjų mokyklos, Šilalės sporto mokyklos, Šilalės meno mokyklos, Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“, Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorių 2021 m. veiklos ataskaitoms.

Patvirtinti Šilalės rajono ligoninės, Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro, Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, Laukuvos ambulatorijos, Kvėdarnos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir įstaigų veiklos ataskaitos.

Taip pat pritarta Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitoms.

Pritarta sprendimų pakeitimams

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-197 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai, susiję su keliais ir gatvėmis

Patvirtintas Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022–2024 metų sąrašas ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašas.

Taryba nusprendė suteikti   Šilalės   rajono   savivaldybės  Traksėdžio  seniūnijos  Šėrikų  kaimo  gatvėms šiuos  pavadinimus – Mėtų gatvė, Lauko gatvė ir Krepšininkų gatvė. Šilalės   kaimiškosios  seniūnijos Jakaičių kaimo gatvei suteiktas Gardavos gatvės pavadinimas, o Kleniškės kaimo gatvei – Gardavos gatvės ir Miško gatvės pavadinimai.

Nuspręsta teikti įregistruoti  Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybės  teisę  į  nekilnojamuosius daiktus: kelius, kaimo kelius, fermos kelius, esančius Šilalės r.

Patvirtintos taisyklės, nuostatai, programos ir aprašai

Posėdžio metu patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, Šilalės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija ir jos nuostatai, Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas ir Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašas. Taip pat patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programa ir Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programa.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn pastatą – parduotuvę, bendras plotas 117,06 kv. m, pastatą – sandėlį, užstatytas plotas 41,00 kv. m, žemės sklypą, plotas 0,1553 ha, esančius Nepriklausomybės g. 5, Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav.,  už 15 000,00 Eur savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms vykdyti (gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros puoselėjimui).

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (savivaldybės viešųjų bibliotekų veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą: 6 stacionariuosius kompiuterius „Dell OptiPlex 7470 AiO“.

Taip pat sutikta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: 6 mobilius vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginius ir 48 automatines vaizdo kameras su mikrofonu.

Nuspręsta išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams komercinei veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 26,76 kv. m ploto patalpas negyvenamojoje patalpoje – komercinėse patalpose su teise naudotis 23,21 kv. m bendro naudojimo patalpomis, esančias Šilalėje, Vasario 16-osios g. 14-12. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 1,50 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Kiti sprendimai

Taryba išdavė leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraštis.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas Egidijus Gečas.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį 3 tarnybinius lengvuosius automobilius, neviršijant 2022 m. biudžete patvirtintų Savivaldybės administracijai  iki 3 procentų asignavimų darbo užmokesčiui.

Šilalės rajono savivaldybės administracijai leista pirkti vieną priešgaisrinį gelbėjimo automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 170 000 eurų.

Pritarta Nevočių kaimo bendruomenės rengiamam projektui dėl viešosios erdvės, esančios Mokyklos g. 1A, Nevočių k., Traksėdžio sen., Šilalės r., sutvarkymo ir įsipareigota, projektui gavus finansavimą, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių iki 3 500 eurų lėšų nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti.

Nustatytos Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normos 2022 metams.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-80 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo“ pripažintas netekusiu galios.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ gauti finansinę paramą projektui „Šilalės rajono Jucaičių ir Biržų Lauko kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcija“ ir numatyta, projektui gavus finansavimą, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių 23 procentų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės ir šios vertės PVM (pridėtinės vertės mokestis).

 

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija