Gegužės 10 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos asmenų su negalia koordinatoriaus pareigas pradėjo eiti Gintarė Bučinskienė.

G. Bučinskienė 2022 m. Mykolo Romerio universitete įgijo socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2018 m. pabaigos iki 2024 m. balandžio mėn. G. Bučinskienė dirbo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose atvejo vadybininke.

Dirbdama Šilalės rajono savivaldybėje, G. Bučinskienė užtikrins asmens su negalia teisių apsaugos priemonių įtraukimą į savivaldybės planavimo dokumentus, koordinuos Asmens su negalia gerovės tarybos veiklą savivaldybėje, vykdys stebėseną, kaip savivaldybės teritorijoje įgyvendinama asmenų su negalia socialinės integracijos politika ir užtikrinamos asmenų su negalia teisės, rinks ir analizuos duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia padėtį, paslaugų prieinamumą ir poreikį, skatins ir inicijuos tarpžinybinio įvairių sektorių bendradarbiavimą bei vykdys kitas susijusias funkcijas.

Naujajai kolegei linkime sėkmės.

Šilalės rajono savivaldybės administracija