Vadovaudamiesi Biudžeto sandaros bei Vietos savivaldos įstatymais, skelbiame Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektą. Kviečiame rajono gyventojus aktyviai dalyvauti Biudžeto projekto svarstyme.

Pasiūlymus galima teikti Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui tel. 7-61-36, el. paštu gedeminas.sungaila@silale.lt iki 2022 m. vasario 24 d.

Pajamos

Išlaidos projektas

Gedeminas Sungaila
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius