Balandžio 20 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius ir Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis dalyvavo nuotoliniame pasitarime su Baltijsko savivaldybės administracijos atstovais. Pasitarimo metu aptarti galimi bendri investiciniai projektai.

Diskusijos metu prieita prie išvados, jog savivaldybės tolimesnį bendradarbiavimą galėtų tęsti įgyvendindamos bendrus projektus sporto, turizmo ir ekologijos srityse. Šilalės rajone svarstoma įgyvendinti tokius projektus: stadiono, esančio prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, tvarkymo darbai, pušyne esančių sporto aikštelių sutvarkymas, prieplaukų įrengimas baidarėms Jūros upėje, dviračių takų tiesimas, tilto per Šilalės tvenkinį statyba, saulės kolektorių ir vandens gerinimo įrenginių prie vandenviečių, esančių Šilalės rajono gyvenvietėse, įrengimas.

Išskirtos būtent šios sritys, kadangi Baltijsko savivaldybė, turinti panašius atitikmenis, rengia kone analogiškus projektus kaip ir Šilalės rajono savivaldybė.

Atimiausiu metu planuojamas kitas nuotolinis pasitarimas. Tuomet bus pateikiami sukonkretinti projektai, aptariamos finansavimo galimybės ir kiti aktualūs klausimai.

Veiklos administravimo skyriaus
Atstovė spaudai Rūta Budrė