Pirmadienį, birželio 10 d., 14 val. numatoma tiesioginė transliacija apie naują pažangos priemonę „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“, skirtą norintiems savo žemės valdose atkurti pelkes.

Daugiau informacijos apie transliaciją 

Prisijungti  į transliaciją