Nacionalinė švietimo agentūra (projekto vykdytojas) ir Šilalės rajono savivaldybės administracija (partneris) sudarė jungtinės veiklos sutartį (2024-04-30 Nr. UPM1-20) įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“ (toliau – Projektas).

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis, savivaldybės finansavimo nereikės.

Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis. Įgyvendinant Projektą, bus parengtos Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimo standarto rekomendacijos, valstybės ar savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, aprūpintos kompiuteriais, jų įkrovimo dėžėmis, gamtos ir technologijų dalykams mokyti skirtomis priemonėmis ir įranga.

Projekte dalyvauja šios savivaldybės mokyklos:

  • Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
  • Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija
  • Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija
  • Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
  • Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija
  • Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

Šilalės rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinės švietimo agentūra pasirašė Jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“. Bendras projekto biudžetas Šilalės rajono savivaldybei –480128,51 Eur.

Planuojama, kad pirmosios ugdymo priemonės – 132 kompiuteriai ir jų įkrovimo dėžės – Šilalės rajono mokyklas pasieks dar iki 2024-09-01.

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ

Šilalės rajono savivaldybės administracija