Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, nuo 1995 metų kasmet organizuojantis nacionalinius nevyriausybinių organizacijų (NVO) forumus, tęsia prieš kelis metus pradėtą naują iniciatyvą – rengia regioninius NVO tarybų forumus. Porą metų regioniniai forumai vyko nuotoliniu būdu, o pernai startavome su mišriu variantu, kai pusę forumų vyksta nuotoliu, o pusę gyvai.

Kviečiame Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės) Nevyriausybinių organizacijų tarybų narius 2024 m. birželio 13 d. 14.30 val. dalyvauti Tauragės regiono NVO tarybų forume.

Kaip ir ankstesniais metais forumų metu pristatysime regiono savivaldybių viešųjų paslaugų perdavimo nepavaldžioms institucijoms situacijos analizę ir aptarsime kaip paskatinti šį procesą ir aktyviau įveiklinti NVO tarybas.

Renginio metu bus aptarta:

  1. Savivaldybių NVO tarybų veikla;
  2. Kokią vertę kuria NVO ir kodėl savivaldybės turi įtraukti NVO į viešųjų paslaugų teikimą;
  3. Savivaldybių NVO tarybų vaidmuo didinant visuomenės atsparumą hibridinėms grėsmėms bei pasirengimas dienai X.

Regioniniuose forumuose laukiami ne tik NVO tarybų nariai, bet ir kiti savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai bei NVO atstovai besidomintys NVO tarybos veikla ir NVO situacija regione. Bus sudarytos galimybės regioninių NVO forumų dalyviams pasidalinti gerąja patirtimi ir ieškoti visoms pusėms tinkamų bendradarbiavimo sprendimų.

2024 m. Tauragės regiono NVO tarybų forumas vyks Tauragės rajono savivaldybės posėdžių salėje, Respublikos g. 2, Tauragė. 

Regioninių forumų programa skelbiama NVO informacijos ir paramos centro tinklapyje.

Registracijos forma