Paraiškos priimamos iki birželio 21 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki liepos 1 d.

Tiesioginę išmoką sudaro:

1. Pagrindinė tiesioginė išmoka – pajamų parama tvarumui didinti iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų, mokama paramos gavėjui už deklaruotą plotą, atitinkantį paramos teikimo reikalavimus einamaisiais metais.

2. Papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka – pajamų parama tvarumui didinti iš Europos Sąjungos lėšų, mokama paramos gavėjui, deklaruojančiam mažiau nei 500 ha, už nustatytą jo deklaruotų žemės ūkio naudmenų pirmųjų (iki 50 ha) hektarų skaičių.

3. Papildoma pajamų paramos išmoka jaunajam ūkininkui  – papildoma pajamų paramos išmoka iš Europos Sąjungos lėšų, mokama už deklaruotą plotą paramos gavėjui, atitinkančiam išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus.

4. Susietoji pajamų parama už plotą – pajamų parama iš Europos Sąjungos lėšų, mokama tam tikrą žemės ūkio naudmenų plotą deklaruojančiam paramos gavėjui už daržovių, išskyrus bulves, auginimą uždarame (šildomuose šiltnamiuose) ir atvirame grunte, taip pat už vaisių, uogų, riešutų, baltyminių augalų, cukrinių runkelių, sėklinių bulvių auginimą.

5. Susietoji pajamų parama už gyvulius – susietoji pajamų parama už pienines karves, mėsinius galvijus, avis, ožkas.

6. Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos ekologinės sistemos išmoka – išmoka iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų, mokama paramos gavėjui už deklaruotą plotą, atitinkantį klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingai ekologinei sistemai nustatytus reikalavimus. Daugiau apie ekologines sistemas.

Pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti ir šios paramos:

Pareiškėjai turi pateikti informaciją apie įveisiamą miško sklypą, jei dalyvauja priemonėse:

Naudinga informacija