Š. m. gegužės 13 d. Šilalės rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko projekto „Jungtys“ pristatymas. Susitikime dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos, mokyklų, seniūnijų, visuomenės sveikatos biuro, probacijos ir kitų įstaigų atstovai. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, pristatyti projekto tikslai ir uždaviniai.

 Jaunimo reikalų agentūra ir 34 partneriai įgyvendina projektą „Jungtys“ 07-020-P-0001 laikotarpiu 2024-03-06–2028-02-29, kurio tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais, kurie yra  potencialūs NEET, bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą. Projekto tikslinė grupė – 14–29 m. MGT jaunimas ir NEET.

Projektą vykdys  Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojos-atvejo koordinatorės Lina Šimkūnienė, mob. +370 647 27071, el. p. lina.simkuniene@silaleskc.lt ir Laura Ačienė, mob. +370 647 26921, el. p. laura.aciene@silaleskc.lt

Šilalės rajono savivaldybės administracija