Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, skelbia Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešą nuomos konkursą, išnuomoti 10 metų laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo veiklai vykdyti:

73,55 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, pažymėtas plane indeksais: 1-40 (pagalbinė patalpa – 1,60 kv. m), 1-41 (kabinetas – 11,22 kv. m), 1-42 (kabinetas – 12,05 kv. m), 1-43 (laboratorija – 25,81 kv. m), 1-96 (plovykla – 5,09 kv. m), 1-97 (laborantų kabinetas – 17,78 kv. m), su teise naudotis bendro naudojimo patalpomis pastate – ligoninėje, kurio unikalus Nr. 8797-9001-1018, žymėjimas plane 4D5p, esančioje adresu: Šilalė, Vytauto Didžiojo g. 19, laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo veiklai. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 3,00 Eur per mėnesį.

Konkurso dalyviai, norėdami dalyvauti nuomos konkurse, užklijuotą voką (voke turi būti Šilalės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 12.1–12.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai), ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, pateikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.) darbo dienomis iki 2024 m. gegužės 22 d. 12.00 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, 108 kab., I a.

Nuomos taisyklės

Paraiškos forma

Komisijos posėdis turto viešo nuomos konkurso nugalėtojui nustatyti vyks 2024 m. gegužės 23 d. 10.00 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, 113 kab., I a.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (661,95 Eur), turi būti sumokėtas į sąskaitą Nr. LT62 4010 0445 0006 4491 „Luminor Bank“, AS. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas grąžinamas.

Papildoma informacija apie išnuomojamą turtą teikiama adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, 115 kab., I a., tel. (0 449) 45334, el. p. vaida.pundiniene@silale.lt.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija