Tauragė+ funkcinės zonos plėtros strategija buvo parengta siekiant spręsti Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybėse svarbius probleminius klausimus. Tauragė+ funkcinės zonos plėtros strategija yra Tauragės regiono plėtros plano 2022–2030 m. įgyvendinimo priemonė. Ši strategija yra esminis įrankis, skirtas įgyvendinti Tauragės regiono plėtros plano 2022–2030 m. tikslus ir užtikrinti ilgalaikę, tvarią ir subalansuotą regiono plėtrą.

2023 metų pradžioje Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių tarybos patvirtino 2023–2029 m.  Tauragė+ funkcinės zonos plėtros strategiją. Pradėjus įgyvendinti Tauragės regiono plėtros planą 2022–2030 m., toliau buvo analizuojama regiono situacija, išryškėjo naujų bendrų probleminių sričių, kurios efektyviausiai ir našiausiai gali būti sprendžiamos bendradarbiavimo principu per naujomis sritimis ir veiksmais papildytą Tauragė+ funkcinės  zonos strategiją. Tuo tikslu 2024 m. birželio mėnesį Tauragės regiono savivaldybių taryboms bus pateikta  tvirtinti naujais projektais papildyta  Tauragė+ funkcinės  zonos strategija, siekiant optimaliai panaudoti lėšas ir išspręsti problemas aktualiose srityse.

Strategija bus papildoma naujais veiksmais, kurie leis efektyviau spręsti regiono problemas ir užtikrinti optimalų lėšų panaudojimą.

Papildomi projektai ir iniciatyvos, kurie bus įtraukti į strategiją, siekiant plėtoti bendradarbiavimą ir didinti regiono konkurencingumą, yra pateikti dokumentuose.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus Simonai Marozienei, el. paštu simona.maroziene@silale.lt iki 2024 m. birželio 12 d.

Funkcinės Zonos Tauragė+ Plėtros Strategijos projektas