𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐨𝐣𝐚𝐦𝐞, kad VšĮ Šilalės rajono ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje šios savaitės duomenimis yra 𝟏𝟎 𝐥𝐚𝐢𝐬𝐯𝐮̨ 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐮̨.
Viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminiame sveikatos priežiūros centre šios savaitės duomenimis yra 𝟔 𝐥𝐚𝐢𝐬𝐯𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨𝐬.
Palaikomojo gydymo paslaugas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais, bet ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus pacientai gauna – nemokamai.
Pasibaigus 120 dienų nemokamų paslaugų teikimo laikotarpiui, esant laisvų lovų, teikiama mokama palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga už kurią asmens sveikatos priežiūros įstaigai moka: pacientas savo lėšomis ir Šilalės savivaldybė iš savivaldybės biudžeto lėšų, pagal Šilalės savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką.
Į skyrių hospitalizuojami asmenys, turintys siuntimą dėl stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos.
Dėl siuntimo pacientas (jo atstovas), norintis gauti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, privalo kreiptis į savo šeimos gydytoją arba gydantį gydytoją, jeigu jis yra gydomas specializuotoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir jam baigus aktyvų gydymą rekomenduojamos stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos.
Dėl patekimo į Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių prašome kreiptis telefonu:
• Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrą +370 686 31 546;
• Šilalės rajono ligoninę (0 449) 74344.
𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐚𝐭𝐧𝐚𝐮𝐣𝐢𝐧𝐚𝐦𝐚 𝐤𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐯𝐚𝐢𝐭𝐞̨.
Informaciją parengė
Šilalės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Ineta Butvidienė