2024 m. gegužės 27 d. gauti Šilalės rajone esančių Paršežerio ir Dievyčio ežerų bei Ašučio tvenkinio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti 2023 m. gegužės 23 d.). Remiantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, kuri reglamentuoja paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytas normas – maudytis galima.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras